Følg med i virkeligheden, hr. Universitets-leder

Det er summen af de mange indviklede og mange gange modsatrettede love og regler og af indgreb, der bebyrder landbruget, skriver bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Peter Bohsen Jensen

Peter Bohsen

Af Peter Bohsen Jensen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Institutleder Bo Jellesmark Thorsen, IFRO-Instituttet under Københavns Universitet, fortæller nu, at landbruget ikke skal fokusere på rammevilkårene, men på den førte landbrugspolitik.

Det kan læses i artiklen HER.

Men man kan ikke dele det sådan op, hr. Institutleder. Rammevilkårene er jo summen af den førte politik – og hvis man skal påvirke, må man både se på summen af den førte politik og på de enkeltelementer, der indgår i denne sum. Hvis man kun ser på enkelthederne mister man helt overblikket – mon det er det institutlederen gerne ser ske?

Det er jo det samlede tryk af den førte politik, der betyder, at danske landmænd klarer sig økonomisk dårligt, selvom landmændene er teknisk dygtige og har gode produktionsresultater, som institutlederen også selv påpeger. Det er summen af de mange indviklede og mange gange modsatrettede love og regler og af indgreb, der bebyrder landbruget, derfor er det nødvendigt, at beskæftige sig med hele rammen, kaldet rammevilkårene, – men også se på enkeltelementer. Sådan arbejder vi i Bæredygtigt Landbrug – og det har institutlederen åbenbart ikke fulgt med i, inden han udtaler sig.

At institutlederen efterlyser penge for at kunne lave konsekvensanalyser af Vandrammedirektivet, kan undrer. Det arbejde kan jo ikke lægges i hænderne på IFRO, det var jo det selvsamme institut, der udregnede konsekvenser af den manglende gødning før Landbrugspakken, og senere måtte indrømme, at de havde regnet 1000 procent forkert.

(Indlægget har været bragt i flere medier).

Scroll to Top