Stop krigen mod landbruget

Hos Danmarks Naturfredningsforening bliver man også efter præsidentskiftet ved med på uberettiget vis at gøre landbruget til syndebuk, skriver Bæredygtigt Landbrugs formand

20180301baeredygtigt-personale028

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, Trudslevvej 58, Løkken

Mange havde håbet, at et præsidentskifte i Danmarks Naturfredningsforening ville betyde en kursændring. Håbet bestod i, at de såkaldte naturfredere skulle til at gå op i naturen fremfor at fortsætte den ensidige hetz mod landbruget.

Øget produktion uden større udledning

Men ak, også efter Maria Reumert Gjerdings indtog i DN handler næsten alt i foreningen om at begrænse landbrugsdrift og dermed også såvel landbrugseksport som samfundsindtægter.

Selv om blot 0,5 % af det samlede kemikalieforbrug i Danmark stammer fra landbruget, er det ifølge naturfrederne netop dén halve procent, der truer miljøet… Og det i en tidsalder, hvor dansk landbrug vel at mærke har øget produktionen fra både mark og stald uden at bruge flere hjælpemidler. Landbrugets udledning fra rodzonen til grundvandet er i øvrigt den samme i år 2018 som i år 1900!

Kvælstof påvirker ikke vandmiljøet negativt

Men nej, hos DN bliver man ved med at gøre landbruget til syndebuk. Selv ikke midt i sommertørken og høsttravlheden undlader man at hakke på det stolte erhverv: Nu er det pludselig landbrugets skyld, at visse fjorde oplever iltsvind – selv om fosforen (udledning af kloakvand fra rensningsanlæggene) skaber iltsvindet. Intet kvælstof har været udledt i månedsvis på grund af tørvejret, og kvælstof er i øvrigt gang på gang blevet frikendt for at have en negativ effekt på vandmiljøet.

Vi fik desuden at vide for nogle år siden, at med Landbrugspakken ville landbrugets udledning af kvælstof til havene stige. Men da Novana-rapporten fra Aarhus Universitet blev offentliggjort, kunne vi læse, at udledningen af kvælstof til kystområderne minsandten faldt i det første år, hvor danske landmænd kunne gøde ekstra som følge af Landbrugspakken. Selv korrigeret for nedbør var der tale om et fald. Dén konklusion har DN vist glemt at kommunikere på…

Gerne målinger og regulering ud fra virkeligheden, tak!

Danmarks Naturfredningsforening – hold jer til sandheden, og stop nu dén krig mod landbruget!

I dansk landbrug kræver vi faglighed og tager gerne ansvar for vores handlinger. Vi forlanger faktisk at blive målt og reguleret ud fra virkelighed, ikke myter.

(Indlægget har også været bragt i diverse medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.