Liberal Alliance giver BL ret: Vandplaner kræver konsekvensanalyser

Carsten Bach (LA) er ked af at gå glip af ”den ultimative retskendelse” i form af en afgørelse ved EU-Domstolen

carsten-bach

Bæredygtigt Landbrug får opbakning fra Liberal Alliance ovenpå onsdagens kendelse i Vestre Landsret – der både afviste at sende den store vandplanssag videre til EU-Domstolen samt undlod at følge de fleste af BL’s påstande i sagen.

BL-direktør Hans Aarestrup har således efterfølgende udtrykt forundring over landsrettens begrundelse. Som direktøren læser kendelsen, mener landsretten, at fordi man har valgt at bringe alle vandområder tilbage til den miljøstatus, de havde i år 1900, er man fra myndighedernes side fri for at vurdere de økonomiske konsekvenser af planerne – hvorimod sådanne beregninger havde været påkrævet, hvis man havde besluttet sig for en billigere mellemvej.

”Det giver ingen mening. Jeg tror simpelthen ikke på, at politikerne har sagt, at vi gennemfører det her, uanset hvad det koster”, som Hans Aarestrup formulerer det.

“Lyder absurd!”

Liberal Alliances miljø- og fødevareordfører Carsten Bach understreger, at han ikke har nærlæst kendelsen fra Vestre Landsret, men at han er helt på linje med BL-direktørens holdning:

”Det lyder absurd, at vi ikke behøver at tage hensyn til de økonomiske konsekvenser. For mig er det en selvfølgelig præmis, at der skal tages hensyn til dette. Man kan ikke bare arbejde derudaf med sådanne vandområdeplaner uden at skele til økonomien. Det overrasker mig virkelig, hvis landsretten har en anden opfattelse”, siger Carsten Bach til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Frygt for enorm braklægning

Retsopgøret bunder i en stævning fra lillejuleaften 2016, hvor Bæredygtigt Landbrug stævnede Miljø- og Fødevareministeriet og det daværende NaturErhvervstyrelsen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for de vandområdeplaner, der risikerer at braklægge store dele af dansk landbrug. Ifølge både sagsøgeren Bæredygtigt Landbrug samt de efterfølgende biintervenienter Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Danske Svineproducenter og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter er det faglige fundament bag planerne mangelfuldt, ligesom både usikkerhed og fejlslutninger præger planernes tilblivelse.

LA savner solidt juridisk grundlag

Carsten Bach vil nødigt blande sig i domstolenes arbejde. Alligevel erkender han, at han gerne havde set, at Vestre Landsret havde sendt sagen videre til EU-Domstolen:

”Så havde vi fået den ultimative retskendelse, og den er jeg da ked af at gå glip af. En afgørelse ved EU-Domstolen havde været et solidt juridisk grundlag at arbejde ud fra fremadrettet”, lyder det fra LA-politikeren.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top