Forsker: De vilde biarter uddør ikke

Der er aldrig set så mange biarter i Danmark som nu, og det er forkert, at de uddør i Danmark, lyder det fra den forsker, som er i gang med at lave den danske rødliste på området

apis_mellifera_luc_viatour

Sidste år kom nyheden om, at 50 biarter ikke er set siden 1974.

Det gav anledning til artikler, hvor der i enkelte ligefrem blev spekuleret i, hvordan verden ville se ud uden bier. Men de fleste af disse bier er ikke set siden 1918. Altså i 100 år. Derfor er det svært at give skylden på pesticider og marksammenlægninger.

Men virkeligheden er også mindre dramatisk, end den lyder. For de 50 biarter er ikke uddøde i Danmark – de er bare ikke set. Man genfinder løbende arter, som ikke er set i mange år. Det fortæller forsker Henning Bang Madsen, som er i gang med at udarbejde den danske rødliste på området. Han fortæller, at man nu er på ca. 45 arter, der ikke er set siden 1974, og at tallet er faldende.

Misvisende og forkert at kalde dem uddøde

”Halvdelen er imidlertid ikke naturligt hjemmehørende arter i Danmark – Det er tilfældige strejfere, som vi for eksempel også ser ved fugle. Vi ser desværre, at de angives som arter, der er uddøde for landet, hvilket er misvisende og direkte forkert”, skriver han i en mail til Bæredygtigt Landbrug.

Nogle biarter er ”indslæbte”. Det kan for eksempel være bier, der er kommet til landet gennem godstransport, for eksempel på lastbiler. Xylocopa valga er et eksempel, der i 2002 kom herop fra Frankrig siddende på en kabeltromle. Det giver naturligvis ingen mening at tale om, at det er et problem, at denne art er forsvundet fra Danmark efterfølgende. Andre biarter blæser hertil sydfra i varme somre.

”Ved rødlistevurderinger er det en forudsætning, at en art har reproduceret sig i landet i mere end 10 år, for at kunne tilskrives som værende naturligt hjemmehørende”, forklarer Henning Bang Madsen.

Præcis hvor mange af dem, der ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark, kan Bæredygtigt Landbrug ikke få at vide i øjeblikket. Henning Bang Madsen er som nævnt i gang med at lave den danske rødliste for bier. Den kommer omkring årsskiftet. Da dette er foreløbige forskningsresultater, kan man ikke offentliggøre dem.

Mange er ikke set i 100 år

Når man skelner ved året 1974, skyldes det, at der ikke altid har været lige stor interesse for bier i Danmark. Så 1974 markerer et generationsskifte på den front.

Tal offentliggjort i november 2015 i “Entomologiske meddelelser” viser også, at de biarter, der ikke er set siden 1974, som regel ikke er set i mere end 100 år.

”I alt rapporterer vi 286 forskellige arter af bier fundet i Danmark. Af disse 286 er 21 arter kun fundet siden 1975, mens 53 arter kun er fundet før 1975. Af disse 53 er 32 arter ikke registreret fra Danmark siden 1. verdenskrigs slutning – 1918”, står der.

De er altså sidst set, længe før marksammenlægninger og brugen af pesticider tog fart i Danmark.

Aldrig er der set så mange forskellige arter som i de senere år

Man har studeret bierne siden 1770’erne i Danmark. Det har været med varierende styrke. Men forskerne har opgjort, hvor mange bi-arter, der er set i de enkelte årtier siden 1775. Og perioden 2005-2014 topper med 219 forskellige arter efterfulgt af 1915-1924 med 205 og 1905-1914 med 204. Der er altså aldrig set så mange forskellige arter som i de senere år.

Det skyldes blandt andet, at der er kommet en række nye biarter til Danmark. Det er blandt andet bier, der kommer, fordi vi oplever klimaændringer. Så selvom de giver en øget bi-biodiversitet i Danmark, er det på en trist baggrund.

At der er et stigende antal biarter, gør dog ikke, at der ikke er biarter, der er truede. Der er især en række af de bier, der kaldes specialister, der er truede. De har meget snævert fødegrundlag. Derfor er der også en opgave i at hjælpe disse.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top