Unfair udlægning af landbrugets klimaegenskaber

Klimaeffekten af øget kvælstofgødskning er positiv, påpeger Poul Vejby-Sørensen efter påstand fremsat i Jyllands-Posten

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Den 10. november skrev Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, og Søren Kolind Hvid og Kristoffer Piil, begge SEGES, et debatindlæg i Morgenavisen Jyllands-Posten.

Forfatterne fremsætter den lidt luftige påstand, at kvælstofgødskning i sig selv fører til en så stor emission af lattergas, at dette mere end ophæver den klimavenlige virkning af den øgede kulstofopbygning i jorden som følge af højere udbytter.

Lattergas og det naturlige, økologiske kredsløb

De påstår med andre ord, at klimaeffekten af øget kvælstofgødskning er negativ. Hermed bringer de sig på kollisionskurs med solide svenske forsøgsresultater, der gennem seks årtier har vist, at der kan bindes mindst 3-4 kg CO2 per kg tilført N.

De tre forfattere fokuserer ensidigt på en kobling mellem ekstra gødskning og lattergasemission – bygget på usikre modelberegninger. De fortier, at lattergasemissionen er en del af det naturlige økologiske kredsløb, der finder sted overalt, f.eks. ved 1) kvælstoffiksering i afgrøder, som især anvendes i økologisk dyrkning, 2) på marker med græssende dyr, 3) i forbindelse med vådområder og dårligt oprensede vandløb osv.

Overraskende imødegåelse af veldokumenterede påstande

Uanset evige ønsker om forskningsbevillinger er det overraskende, at Aarhus Universitet og SEGES finder anledning til at imødegå veldokumenterede processer til opnåelse af kulstofopbygning i jordbunden med tilsvarende positive effekter for klimaregnskabet.

Praktiske danske erfaringer viser også, at muldlaget i store dele af landbrugsarealet er forøget – nogle steder fordoblet – gennem de seneste 70-75 år, hvor der har været adgang til kunstgødning i tilstrækkeligt omfang med undtagelse af nogle år med stramme politiske kvælstofnormer.

(Indlægget har også været bragt i en lidt forkortet udgave i Morgenavisen Jyllands-Posten).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top