Overgreb på Limfjordsoplandet

Det er uansvarligt at søsætte projekt, der peger mod indgreb og omvæltning af landbrugsvirksomhederne

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Miljøstyrelsen tilrettelægger et nyt angreb på landbrugserhvervet i Limfjordsoplandet – især Vesthimmerland.

Våbnet er nye modelberegninger og analyser fabrikeret på Aarhus Universitet og med astronomisk store usikkerheder og subjektive vurderinger, der trækker tæppet væk under udviklingsmulighederne for virksomhederne i store dele af Limfjordsoplandet.

I en ny rapport med den spørgende titel, ”Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse?”, foreslår Aarhus Universitet den hidtidige landbrugsdrift erstattet af produktion af biomasse – herunder græsdyrkning, som bl.a. tænkes forarbejdet i raffinaderier til et højproteinprodukt til anvendelse i svinefoder og som erstatning for sojaskrå.

Operationen er foreløbig på det meget teoretiske tankespind-stadie og indeholder så stor usikkerhed og så mange vurderinger, at det ikke har noget med seriøs videnskab at gøre.

Derfor er det uansvarligt at offentliggøre et så konkret og samtidig umodent projekt, der peger mod indgreb og omvæltning af landbrugsvirksomhederne i et omfang, der ligner ren ekspropriation.

Usikkerhed på alle niveauer

For det første er det uklart, hvad der kræves af nitratudvaskning i relation til vandmiljøet. Her har Miljøstyrelsen og DCE, Aarhus Universitet, gennem flere årtier demonstreret fejlopfattelse af næringsstoffernes betydning i kystvandene. De har overvurderet kvælstofs betydning og undervurderet fosfors betydning. For at undgå en erkendelse af skandalen arbejdes nu med ideer om fosforloft for landbruget, samtidig med at det blinde øje fortsat vendes mod de reelle fosforkilder: Dårligt renset spildevand gennem årtier (sedimentet), tvangsanlagte vådområder og dårligt vedligeholdte vandløb med tilhørende forsumpning af tilstødende arealer. Vådområder og forsumpning er årsag til frigivelse af fosfor.

For det andet er det uklart, hvad der kræves i relation til grundvand. Grundvandskortlægningen er forvansket af forkert definition af grundvand i strid med EU’s direktiver – uanset Miljøstyrelsen har valgt at benægte dette. Og der er kæmpestor usikkerhed på beregningsmodellerne, der anvendes.

For det tredje er det uklart, hvordan biomasseprojekterne vil virke.

For det fjerde vil den enorme usikkerhed lamme virksomhederne mht. husdyrtilladelser og andre miljøgodkendelser.

For det femte vil Limfjordsoplandet rammes af usikre finansieringsmuligheder og faldende ejendomspriser.

Danske politikere bør ikke kunne stå model til, at der kastes et så løst og usikkert projekt i hovedet på en hel landsdel.

(Indlægget har også været bragt i bl.a. Nordjyske).

1 kommentar til “Overgreb på Limfjordsoplandet”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top