Populismens grimme ansigt

Landet skal regeres på baggrund af faglighed, ikke af følelser – skriver Vagn Lundsteen efter forslag om sprøjteforbud ved vandboringer

marksprøjte-nat-foto-hardi.dk

Af Vagn Lundsteen, direktør, AgroPro Danmark

”Der skal etableres boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) rundt om vandboringer over hele landet. Et areal på ca. 21.000 hektar, svarende til et areal på det dobbelte af Samsø”.

Det udtaler Jakob Ellemann-Jensen (JEJ), som er miljø- og fødevareminister, med vægt på miljø, som han selv udtrykker det.

Vi har intet problem med sprøjtemidler i drikkevandet

”Befolkningen bekymrer sig om sprøjtemidler i drikkevandet. Derfor skal der gøres noget”, udtaler ministeren. Med en sådan udtalelse viser ministeren, at han sætter følelser over fakta. For har vi et problem med sprøjtemidler i drikkevandet? Nej!

Det er rigtigt, at der er gjort flere fund de seneste år. Men det er kun, fordi man måler på flere midler. Der kan ikke konstateres en stigning i fund af de midler, som vi hele tiden har målt på. Det er derfor ikke nye fund. Er det farligt? Nej, intet sted er der fundet et indhold, der er i nærheden af den sundhedsskadelige grænse. Faktisk en faktor tusind under den skadelige grænse.

Som at sætte en lap på en punkteret slange, uden at ramme hullet

Derfor skal vi ikke bare lade stå til. Vi skal ikke være ligeglade. Men sagen er den, at der aldrig er nogen i Danmark, der har været udsat for sprøjtemidler i en mængde, der har skadet. Når ministeren alligevel fremsætter forslag om at ”sikre” boringerne mod forurening, er det ”overkill” af den værste populistiske skuffe. For der er ingen risiko. Ved at beslutte forholdsregler i kommunerne kan uheld altid begrænses. Jorden kan graves af, hvis den store katastrofe sker. Ligeledes hvis det sker med en tankvogn med benzin, eller andet, der kan forurene grundvandet.

At etablere BNBO sikrer nemlig ikke drikkevandet mod forurening. Det er falsk tryghed. For faren for vores drikkevand ligger nemlig ikke hos sprøjtemidlerne. Der er helt andre farlige stoffer i vores undergrund. Arsen er en af dem. Arsen har dræbt mange mennesker gennem tiderne. Arsen er både giftig og kræftfremkaldende. Arsen findes over hele landet og i store mængder. Til trods for at arsen er tusinder gange giftigere end de ”værste” sprøjtemidler, er grænseværdien 50 gange højere. Det er politisk besluttet. Ellers ville mange hundrede vandboringer blive lukket på grund af overskridelse af grænseværdierne for arsen. Hvis grænseværdien var tilsvarende for sprøjtemidler, ville Aarhus f.eks. ikke have adgang til drikkevand. Arsen i det århusianske drikkevand er 21 gange højere end grænseværdien for sprøjtemidler. Selv om arsens giftighed er tusinde gange giftigere. Det vurderes fra geologisk side, at ikke så få hvert år får kræft på grund af arsen.

Det er derfor ikke sprøjtemidlerne, der udgør en risiko for drikkevandet og folkesundheden, men derimod arsen, som ikke bliver fjernet eller begrænset af BNBO. At beskytte grundvandet med BNBO svarer til at sætte en lap på en punkteret slange, uden at ramme hullet. Det er populisme af den værste slags. Det sker, når politikere sætter fagligheden over styr og i stedet lader sig rive med af følelser hos vælgerne.

Vi husker godt i landbruget

Ministeren har gjort sig bemærket ved at gå rundt og hilse på alle, ved møder med flere hundrede landmænd. Et umiddelbart tiltalende træk. Ministeren udtaler, at hvis vi viser forståelse for hans indgreb mod landbruget, vil han sikre, at han også er minister efter valget! Jeg er usikker på, om det skal opfattes som en trussel eller et løfte. For hvis JEJ er blandt vores venner, behøver vi ikke frygte vore fjender!

For otte år siden fremsatte en af JEJ’s forgængere et lovforslag om randzoner, der lige som BNBO er på kant med Grundlovens § 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed. Efterfølgende ministre husker nok ikke dette forslag med glæde. For et samlet landbrug bekæmpede med stor styrke forslaget, til den nuværende regering valgte at tage loven af bordet. Det samme vil jeg love ministeren sker igen. For landet skal regeres på baggrund af faglighed, ikke af følelser. Ministeren viser populismens grimme ansigt. Jeg vil advare ministeren om, at vi ikke finder os i det, uanset hvor mange han går rundt og hilser på.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i avisen Effektivt Landbrug. Skribenten har ligeledes ønsket teksten offentliggjort på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top