Bæredygtigt Landbrug: Stop kvælstof-forskrækkelsen

Der er ingen grund til at skyde på landbruget, fordi øget nedbør påvirker kvælstofudledning, understreger Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

jørgen-evald-jensen-torso-grøn-baggrund-1000-px

Den årlige Novana-rapport fra Aarhus Universitet fortæller sandsynligvis om en øget kvælstofudledning til de danske kystvande, når rapporten offentliggøres fredag. Men dén nyhed er ingen sensation, hvis man spørger Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug.

”Det siger sig selv med det våde efterår og en vinter med næsten dobbelt nedbør i forhold til normalt, som vi havde fra august 2017 til marts 2018. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er udledningen af kvælstof da også på niveau med de foregående år, når der korrigeres for nedbør”, siger Jørgen Evald Jensen.

Et fald i udledningstallet er umuligt med de forhold

Han hæfter sig ved, at den samlede udledning af kvælstof ikke er steget siden vedtagelsen af Landbrugspakken.

”Der er således ingen grund til at skyde på landbruget som nogen synder i relation til de nyeste Novana-tal, sådan som eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening allerede er godt i gang med. Vi så jo også sidste år – da resultaterne for det første år med de nye gødningsnormer blev offentliggjort – at der ikke var sket en ekstra udledning af kvælstof til kystvandene. Men med den megen nedbør i 2017/2018 samt voldsom ringe betingelse for etablering af afgrøder (både efterafgrøder og vintersæd) i efteråret 2017 er det altså tæt på umuligt at se et fald i udledningstallet”, tilføjer den faglige direktør.

Efterårs- og vinterudledning med ringe effekt

Landbrugets udledning af kvælstof sker fortrinsvis i vinterhalvåret – og Jørgen Evald Jensen forklarer, at det bestemt ikke er efterårs- og vinterudledning af kvælstof, der medfører algevækst i den efterfølgende sommer. Dette skyldes, at det enten er omsat til frit kvælstof i vandmiljøet (som luften indeholder 80 % af i forvejen) eller er ført med vandstrømmen langt ud i Vesterhavet, hvor det ingen betydning har.

I langt de fleste vandområder er det i forårsmånederne mængden af fosfor, der styrer og begrænser algevæksten, og først hen på sommeren bliver det mængden af kvælstof, der er begrænsende for plantevæksten.

Fredericia-ulykke bør give stof til eftertanke

At efterårs- og vinterudledning af kvælstof betyder meget mindre end sommerudledning for det danske vandmiljø, dokumenteres eksempelvis af den store udledning i Fredericia fra februar 2016: Her løb flere tusind tons kvælstof ud i Lillebælt som følge af en brand på Fredericia Havn, og mange talte om en mulig miljøkatastrofe. I dag lyder konklusionen fra kommunen (en rapport fra sommeren 2018), at der ikke er sket nogen miljøskade.

Internationale forskere (”International evaluation of the Danish marine models” fra november 2017) har da også svært ved at forstå den ensidige fokus på kvælstof i den danske miljøregulering.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top