Bonnesen: Hvem har dog gavn af at flytte produktionen ud af landet?

Debat om fødevarepolitik torsdag aften afslørede dyb uenighed mellem Folketingets blokke. Størstedelen af venstrefløjen ser åbenlyst kun problemer ved dansk landbrug…

Frej-JA møde

Hvis nogen går og drømmer om et meget bredt forlig vedrørende kongeriget Danmarks landbrugspolitik, kan de godt tro om igen.

Debatmødet ”Hvilket Fødevare-Danmark ville du stemme på?” i København torsdag aften afslørede endog meget stor uenighed mellem blå og rød fløj. Her havde den fødevarepolitiske tænketank Frej og agronomernes fagforening Jordbrugsakademikerne inviteret til diskussion om fødevarepolitik. Og det stod hurtigt klart, at nok har dansk landbrug omstillet sig på mange fronter og har formået at mindske både miljø- og klimapåvirkningen de seneste mange år, samtidig med at erhvervet har øget produktionen – det er bare ikke rigtig gået op for venstrefløjen…

“Jeg er træt af svinetransporter!”

”Landbruget har et kæmpe forurenings-aftryk på natur og miljø og er ikke spor bæredygtigt. Vi bør tage en tredjedel af landbrugsjorden ud af drift”, lød den kontante melding fra Rasmus Helveg Petersen (R) – som i øvrigt kaldte det en myte, at dansk landbrug er fantastisk og klimavenligt.

”Jeg er træt af svinetransporter”, bekendtgjorde den radikale politiker også.

SF’eren Carl Valentin er vegetar:

”Det er ikke holdbart, at 60 % af det danske areal er landbrugsjord, og at 80 % af denne jord bruges til at producere foder til dyr. Vi skal spise mindre kød”, sagde han.

”Landbruget kan ikke selv sætte retningen, erhvervet tænker alt for kortsigtet”, supplerede Christian Poll (Alternativet).

”Alt skal omlægges til økologi. Vi skal hjælpe landbruget til en bæredygtig omstilling”, mente Søren Egge Rasmussen (Enhedslisten).

Forbrugerne bestemmer selv, hvad de kommer i indkøbskurven

Dermed var linjen ligesom lagt. Men så var Erling Bonnesen (V), Carsten Bach (LA) samt Hans Kristian Skibby (DF) i det mindste også tilstede i lokalerne i Københavns Universitets Center for Sundhed og Samfund for at give debatten nogle nuancer:

”Danske fødevarer er efterspurgt globalt, fordi dansk landbrug har verdensklasse. Fødevareklyngen betyder meget for det danske samfund. Derfor er det essentielt at sikre erhvervet konkurrencedygtige forhold”, mente Erling Bonnesen.

Hans borgerlige kolleger fulgte trop – blandt andet med en opfordring til kollegerne på Christiansborg om ikke at spille klogere end forbrugerne:

”Vi politikere skal ikke spille Godfather i forhold til, hvad folk kommer i deres indkøbsvogn nede i Bilka. Det må folk selv om. Og landbruget skal selvfølgelig producere det, folk vil have”, sagde Hans Kristian Skibby.

”Det er ikke et politisk valg, om vi skal spise mindre kød. Det er forbrugernes valg”, supplerede Carsten Bach.

Kødafgift er skudt ned på forhånd

I dag, fredag, behandler Folketinget et forslag fra Alternativet om at lægge 17 kroners afgift på et kilo oksekød. Det på forhånd dødsdømte forslag fik følgende kommentar med på vejen af Erling Bonnesen:

”Det vil bare betyde, at vi flytter produktionen ud af landet. Hvem i alverden skulle have gavn af det? Vi har her i Danmark et af de laveste miljø- og klimaaftryk”.

Hvem skal nu betale?

Det nylige forslag fra Landbrug & Fødevarer samt Danmarks Naturfredningsforening om at transformere 100.000 hektar landbrugsjord til natur fik også nogle ord med på vejen på torsdagens debatmøde. Samtlige partier kan se det sympatiske i forslaget – men flere af politikerne undlod ikke at gøre opmærksom på udspillets odiøse aspekter, ligesom Bæredygtigt Landbrug har gjort det:

”To parter er blevet enige om at bruge en tredjeparts (statens) penge. Det bliver svært at nå en fuld finansiering”, som Carsten Bach (LA) diplomatisk formulerede det.

Socialdemokratiet vil bevare arbejdspladser, produktion og eksport

Retfærdighedsvis skal det nævnes, at ikke hele venstrefløjen torsdag aften udelukkende så landbruget som et samfundsproblem. Socialdemokratiets repræsentant i panelet – Julie Frølich – talte på debatmødet for at støtte op om det vigtige fødevareerhverv i Danmark. Vi skal sørge for at bevare både arbejdspladserne, produktionen og eksporten i landbruget, mener hun:

”Og den enkelte forbruger skal have lov til at træffe sit eget valg – men selvfølgelig på et oplyst grundlag”, som Julie Frølich sagde det.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst) og Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk (foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top