Gødskning er godt for klima og natur

Det er ubegribeligt, at Landbrug & Fødevarer er gået med til en formulering mod gødningsanvendelse i et fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening, skriver Peter Bohsen

byg

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Gødning er livsvigtigt for afgrødernes trivsel. Gødning er byggestenen til det livsvigtige protein. Gødning er planternes næring. Velgødede planter får dybere rødder, der betyder, de kan samle flere næringsstoffer og vand op langt nede i jorden – hvor de også kan lagre mere CO2.

Produktion med velgødede afgrøder optager langt mindre plads, således at der bliver op til 40% mere plads til naturen – end hvis man vælger et dyrkningssystem som f.eks. økologi, hvor der ikke gødes meget.

Et knæfald for ufagligheden

Det er derfor helt ubegribeligt, når organisationen Landbrug & Fødevarer er gået med til en formulering MOD gødningsanvendelse i deres fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening. I udspillet, der blev offentliggjort 8. februar, opremses en række alternative virkemidler til glæde for klima og natur. Her nævnes reduktion eller ophør med gødskning som et af midlerne. Ikke blot på naturarealer, men også i nærheden af naturarealer. Det vil have den stik modsatte virkning. Det er et fuldstændigt knæfald for ufagligheden og for den kvælstof-forskrækkelse, der hersker i dette land.

Underskud af næring udpiner jordbunden

Danmark har udledt ekstra 5 til 6 mio. tons CO2 til atmosfæren på grund af afgrødernes kvælstofmangel i årene op til Landbrugspakkens vedtagelse. Det hænger sammen med, at planterne ”udpiner” jordbunden, når der er underskud af næring.

Når man tilfører kvælstof, optages det af planterne, som indbygger det i proteiner. Når planten dør, ender kvælstoffet i alle mulige former for organiske stoffer, men især i humusstoffer. På en hektar landbrugsjord ligger der 8-12 tons kvælstof bundet i humus. Ved at hæve humusindholdet i vores landbrugsjord med 1 procent, kan vi spare atmosfæren for, hvad der svarer til 27 års dansk CO2-udslip.

Stop kvælstof-forskrækkelsen og lad os anvende gødning fagligt optimalt til glæde for produktion, natur og klima.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier).

Scroll to Top