BL: Professor-udtalelser kan være retsstridige og kan underminere landbrugets eksistensgrundlag

Melding fra professor Stiig Markager kan være fremkommet mod bedre vidende, idet han ikke tager hensyn til den nyeste viden, som han må have kendskab til

jørgen-evald-jensen-halv-figur-grøn-baggrund-1000-px

Med en historisk bredside rettet mod landbrugets mest vitale eksistensvilkår – nemlig gødningen – opfordrede professor Stiig Markager, Aarhus Universitets DCE, i Ingeniøren den 1. februar til at begynde en proces for at reducere det danske landbrugsareal.

”Det er også nødvendigt for klimaets skyld. Start omlægningen af landbrugsdriften, så den holder sig inden for de rammer, som naturen kan tåle. Det kræver en reduktion på ca. en tredjedel af de nuværende tilførsler, svarende til ca. 20.000 (tons kvælstof). Det svarer til en reduktion på 2500 tons (kvælstof) pr. år”, lød det videre fra professoren.

Gødningen skader ikke naturen

Men som Bæredygtigt Landbrug påpeger: Naturen tager ikke skade af gødningsniveauet: Det viser Novana-rapporten, årets miljørapport – der kom efter Markagers og Berlingskes kampagne om Landbrugspakken. Dén viden ønskede de ifølge BL helt åbenlyst ikke, at man skulle tage hensyn til.

Personlige synspunkter flettet ind i “professionel” vurdering

Markagers udtalelser hænger ikke sammen – forklarer Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen, Sønderby Legal:

”Udtalelserne fremstår som en blanding af personlige synspunkter og faglighed, når han taler om, hvad naturen kan tåle, og vidnefører klimaet, som rækker langt ud over hans arbejdsfelt som havbiolog”, siger Sønderby.

”Hvis professoren på det her tidspunkt også ved, at ministeriet er ved at lægge afstand til hans havbiologiske teorier, kan det være retsstridigt, at han i meget italesættende vendinger bruger sin faglighed og sin professortitel på et anerkendt universitet til at fremme personlige synspunkter. En fagligt underkendt professor kan naturligvis ikke bruge medierne til at italesætte en folkestemning til at genvinde underkendt faglighed”, tilføjer advokaten – som hæfter sig ved, at Berlingske efterfølgende netop tog afsæt i ”Ingeniøren”, da bladet indledte sin landbrugskampagne i februar.

Markagers teorier er forlængst underkendt

Faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, understøtter advokaten, idet han lægger vægt på det svar, som miljø- og fødevareministeren gav til Enhedslistens Søren Egge Rasmussen den 25. februar. Og samtidig påpeger han, at professor Markagers teorier blev imødegået på det kraftigste af et internationalt panel af forskere allerede sidste år.

”Ministeriets svar til Egge Rasmussen fra Enhedslisten kan kun forstås på den måde, at Markagers teorier allerede er underkendt. Det er naturligvis fagligt vidtrækkende, for netop professor Markager står som fadder til de beregninger, som han selv omtaler. Når hans faglighed er underkendt af både internationale forskere og af ministeriet, som nu forsøger at rette op, virker det fagligt helt hen i vejret, at han bruger medierne til alligevel at få sin underkendte faglige vilje gennemført”, siger Jørgen Evald Jensen.

Sandhedsvidne uden sandhed

Den faglige direktør supplerer med, at Markager jo åbenlyst heller aldrig har accepteret den justering af måltallet om udledning, som man ifølge de gamle modeller skal nå. Den blev allerede i december 2015 lavet om fra 42.000 tons til 44.700 tons – beregninger som hans eget universitet i øvrigt stod bag.

”Det giver jo en helt gal opfattelse både hos politikere og i befolkning, når medierne anvender professoren som sandhedsvidne, og han så ikke siger sandheden”, siger Jørgen Evald Jensen.

Du kan se Stiig Markagers kronik via linket HER, og HER kan du se det omtalte ministersvar.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk og Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top