Fremtidens planteavl er effektiv og bæredygtig

Landbrugspakken er en succes på alle fronter – for både miljø og produktion har det godt, skriver BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen

20180301baeredygtigt-personale029

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Vi kan ikke leve uden mad.

Sådan har det altid været, og det bliver nok ved sådan. I Danmark er vi gode til fødevareproduktion. Et godt vejr til landbrug og frugtbar jord gør, at det er naturligt, at Danmark har en stor produktion af fødevarer. Lidt over 60 procent af det samlede areal dyrkes af vi landmænd. Det skal vi holde fast i og samtidig sikre en bæredygtig udvikling. Det betyder, at fødevareproduktionen både skal være effektiv og optage så lidt areal som muligt. Det sker i Danmark.

Gødning er nødvendig næring til planterne

Dertil kræves gødning. Det er næring til planterne – ikke til miljøet. Igennem en længere årrække havde danske landmænd ikke adgang til denne nødvendige gødning. Jord og afgrøder blev udpint. Dansk korn blev mødt på verdensmarkedet med et ”Danish Excluded”. Der var ikke protein nok til hverken føde eller foder. Tilsammen kostede det erhvervet 1,8 mia. kr. årligt. Et svimlende beløb.

Det blev der rettet op på med Landbrugspakkens gennemførelse i 2015. Vi fik den gødning, afgrøderne trives ved – uden at det skader miljøet. Det kan man forvisse sig om ved at se årets Novana-rapport om miljøets tilstand, hvor man kan læse, at den målte gennemsnitsværdi af nitrat i det iltholdige grundvand er på det hidtil laveste niveau i overvågningsperioden. Det går stadig fremad.

Hvor mange andre erhverv kan bryste sig af sådanne miljøstandarder?

Samtidig lyder det fra Aarhus Universitet, at ”gødningsniveauet på marken har IKKE afgørende betydning for udvaskningen”. Nej, for afgrøderne spiser op. Udvaskningen fra rodzonen er i dag på niveau med det, der var tilfældet i år 1900. Hvor mange andre steder kan man bryste sig af at leve op til miljøstandarden fra år 1900?

Vi landmænd har til punkt og prikke opfyldt de krav, der blev stillet til os ved Landbrugspakkens gennemførelse. Det, der mangler i dag, er nogle kommunale godkendelser til minivådområder – de kommer nok, men tager tid.

Også til glæde for klimaet

Det vigtigste er at konstatere, at både miljø og produktion har det godt, og at vi landmænd med den øgede gødskning atter kan samle humus op i vores jord – til glæde for klimaet og CO2-regnskabet. For at sige det kort: Landbrugspakken er en succeshistorie på alle fronter.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier).

Scroll to Top