Hjemmeside: Ministerium lyver om landbrugets sande tilstand

Udledningen af kvælstof er nedbragt dramatisk, lyder det om sagen, som Bæredygtigt Landbrug indbragte for ombudsmanden

lup1000

Landbruget har netop igen oplevet negative overskrifter i de store skrevne medier og i tv, fremgår det af hjemmesiden www.nbnews.dk.

“Landbruget havde lovet at nedskære udledningen af kvælstof med 1451 tons, men leverede kun 12 tons”, lød kernen i overskrifterne. De byggede på oplysninger fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Det er en så grov forvridning af sandheden, at Bæredygtigt Landbrug som tidligere nævnt har indbragt Miljø- og Fødevareministeriet for Folketingets Ombudsmand.

”Ministeriet har efter min vurdering tilsidesat sandhedspligtens vildledningsforbud”, siger advokat Hans Sønderby Christensen fra Bæredygtigt Landbrug til www.nbnews.dk.

Vildlednings-forbuddet fremgår af “Kodeks VII -Syv Centrale Pligter”, som gælder for embedsmænd i centraladministrationen, siger han.

Hvad var det så for en sandhed, ministeriet undlod at fortælle om landbrugets kvælstof-udledning?
  1. Når landbruget kun har leveret 12 af målet på 1451 ton kvælstof i forbindelse med oprettelse af nye vådområder og brakmarker som kompensation for den forventede kvælstofudledning, skyldes det først og fremmest, at kommunerne ikke har leveret de nødvendige lokalplaner og taget de nødvendige initiativer.
  2. Landbruget har frivilligt leveret langt over 100.000 hektar ekstra efter-afgrøder, som binder kvælstof, og som også var en del af aftalen.
  3. Landbruget har anvendt 50.000 ton kvælstof mindre end forudsat i de beregninger, som danner basis for de kompenserende foranstaltninger, som nævnt i punkt 1.

Alle disse foranstaltninger, som indgår i den frivillige aftale og som viser, at landbruget i høj grad lever op til den, fortier Miljø- og Fødevareministeriet og skaber dermed en helt skæv offentligt debat, fremgår det af www.nbnews.dk. Det har Bæredygtigt Landbrug ønsket, at ombudsmanden skal slå ned på.

Poul Vejby Sørensen, cand. agro. og faglig rådgiver for BL, tilføjer:

”Landbruget har i de senere år nedbragt udledningen af kvælstof i vandløbene dramatisk. Derimod er forureningen med fosfor, især fra tusindvis af overløb med kloakvand fra rensningsanlæg, ikke under kontrol, og det er hovedårsagen til vandmiljøproblemerne.”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top