Landmændene har leveret den ønskede kvælstofindsats

Det ærgrer Dansk Folkepartis ordfører, at oppositionen op til folketingsvalget har valgt at gøre Landbrugspakken til et konfliktemne med falske påstande om stigende udledning af kvælstof

landskab-rug-juli-16

Af Lise Bech (DF), miljø- og fødevareordfører

Vores Danmark er et landbrugsland. Det skal det gerne blive ved med at være.

For dansk landbrug bidrager med en milliardeksport, der er grundlag for vores velfærdssamfund, og med en produktion, der skaber jobs i alle egne af landet.

Det er også derfor, at Dansk Folkeparti var med til at aftale Fødevare- og Landbrugspakken tilbage i 2015, hvor landmændene blev befriet for unødvendige restriktioner, der i stigende grad skadede landbrugets konkurrenceevne.

Det var en god aftale, som Dansk Folkeparti vil stå vagt om.

Landbruget har gjort sit arbejde

På det seneste er der blevet stillet spørgsmål ved, om landbruget har leveret de frivillige indsatser, som Landbrugspakken forudsatte. Vores Miljø- og-i-den-rækkefølge-fødevareminister var hurtigt ude med nogle udtalelser, som mange hørte, som om han var utilfreds med landbrugets indsats for at begrænse udledningen af kvælstof med frivillige indsatser.

Som repræsentant for et af partierne bag Fødevare- og Landbrugspakken vil jeg gerne understrege, at jeg på ingen måde er skuffet over landbrugets indsats efter Landbrugspakken. Tværtimod så er det mit indtryk, at landmændene indtil nu har stået i kø for at udlægge frivillige efterafgrøder, rejse skov og lave våde områder, sådan som Landbrugspakken lagde op til. Tak for det!

Jeg er samtidig meget bevidst om, at der fortsat skal gøres meget, hvis vi skal nå de mål for reduktion af kvælstofudledningen i 2021, som vi satte med Landbrugspakken. Og det er ikke et ansvar, der ligger alene hos landmændene. Staten skal sørge for velfungerende tilskudsordninger til f.eks. minivådområder. Og kommunerne skal give de nødvendige tilladelser. Her tror jeg, der er brug for et stærkere samarbejde mellem de tre parter.

Landbrugspakken er også vigtig for bæredygtigheden

Danmark er ikke bare et landbrugsland, Danmark er også et af verdens mest bæredygtige landbrugslande. Det skal det blive ved med at være, og det vil Landbrugspakken sikre med en ny og mere målrettet tilgang, hvor vi kun stiller krav og laver indsatser i de områder af landet, hvor der er et behov. Samtidig med at vi sikrer landmændene kompensation for deres indsats, så vi kan fastholde de danske landmænds konkurrenceevne overfor lande, der ikke stiller så høje krav.

Derfor ærgrer det mig, at oppositionen op til folketingsvalget har valgt at gøre Landbrugspakken til et konfliktemne med falske påstande om, at landbrugspakken har betydet stigende udledning af kvælstof. Det er urimeligt overfor landbruget. For fakta er, at udledningen ifølge de seneste officielle tal fra Aarhus Universitet er lavere nu, end den var, inden Landbrugspakken blev vedtaget, og at det ifølge forskerne er alt for tidligt at vurdere effekterne for kvælstofudledningen af Landbrugspakken.

Håber på endnu et landbrugsvenligt flertal

Jeg håber meget for vores Danmark som landbrugsland, at der efter folketingsvalget fortsat vil være et flertal, der står vagt om Landbrugspakken og dens mål om et konkurrence- og bæredygtigt dansk landbrug.

(Indlægget har også været bragt i flere medier. Skribenten har sagt god for, at teksten ligeledes bringes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top