Ulovlig losseplads skjult på Fyn?

Kabelskrot, asfaltstykker, plastikstykker, metal og olieforurenet jord er dukket op i en mark ved Otterup på Nordfyn. Kommunen skulle have fjernet affaldet for 30 år siden, men virkeligheden synes at være en anden

Kim Skou Rasmussen

Kim Skou Rasmussen har gravet et hul. Et hul ned gennem den jord, der i årevis har frustreret ham.

”Det er katastrofalt, og jeg har dyrket den mark i otte år. Hver gang jeg har grubbet den mark, så er det væltet op med asfaltstykker”, fortæller han.

Nu kan han se, hvad der er i jorden under marken i nordfynske Gyngstrup. Jorden har flere steder tydeligt en ekstrem mørk farve. Der ligger asfaltstykker rundt om. Nogle er på størrelse med en sko eller en liter mælk. Ledningerne stikker ud af siderne på hullet. Et stort metalafløb til en håndvask stikker frem fra jorddyngerne ved siden af hullet, og et flagrende stykke plastik har kæmpet en heroisk kamp for ikke at blive hevet med op af gravemaskinen. Det stikker ud af siden af hullet med en grim anklage om dumpning af ulovligt affald.

Analyser taler deres tydelige sprog

Kim Skou Rasmussen har fået analyseret jord fra hullet, og det viser et indhold af kulbrinter på 270 mg/kg. Et indhold der gør, at jorden bliver beskrevet som ”kraftigt forurenet”, grænsende til ”ekstremt forurenet”. Analyserne peger på, at nogle af kulbrinterne kan være nedbrudt gasolie. Andre kan være motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lignende.

Problemet er, at intet af dette affald må være i marken. En ulovlig losseplads blev angiveligt fjernet i 1988. Det viser en aktindsigt lavet af Bæredygtigt Landbrug. Men allerede dengang var der stor debat om, hvorvidt det rent faktisk blev gjort. Borgerne var bekymrede, mens den daværende Otterup Kommune garanterede, at alt var væk. De anslog, at det drejede sig om 4.000 m2 jord, der skulle fjernes. Fyns Amt havde tilsynspligten og blåstemplede hele affæren. Men Kim Skou Rasmussen er ikke i tvivl om, at de ikke taler sandt. Han mener, at der stadig er en masse ulovligt affald under og i marken.

Helt bevidst

”Vi har kun gravet det her ene hul. Vi har ikke skullet grave flere for at finde det. Tænk på, hvad der er på de sidste fem hektar”, forklarer han.

Og han mener heller ikke, at kommunens og amtets embedsmænd dengang kan have været uvidende om, at der er ulovligt affald.

”Vi graver et hul på to meter i bredden, og det vælter op med kabler. Det er ikke en fejl. Det her er helt bevidst, det der er sket her”, siger Kim Skou Rasmussen.

I tilladelsen til lossepladsen står: ”Kun overskudsjord samt uforurenet bygningsaffald fri for emballage af papir, plast og metal må deponeres på pladsen. Imprægneret træ og større mængder malet træ må ikke deponeres på pladsen”.

Han er både vred og skuffet over den måde, kommunen har behandlet denne sag.

”Den måde, hvor man bare har valgt at lægge jord hen over det, givet gratis drikkevand til folk, og dermed har lagt låg på sagen. Nogle år efter kan man så læse i medierne, at det er de møgbønder, der sviner vores grundvand, samtidig med, at man har sådan en liggende på kommunens samvittighed”.

Kommune frasiger sig ansvaret

Nordfyns Kommune mener ikke, at det er dem, der har ansvaret for sagen.

“Siden vi fik en henvendelse om sagen, så har vi arbejdet med at klarlægge, hvor den var, og den ligger hos Region Syddanmark”, siger chefen for Natur og Miljø, Mette Højby Petersen.

Hun vil sende den korrespondance, som kommunen har haft med Region Syddanmark. Region Syddanmark er dog ikke enige. De mener, at bolden ligger hos Nordfyns Kommune.

Du kan læse mere om sagen hos TV2 Fyn HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top