Vandværksstrid i nordfynsk lossepladshav

Nordfyns Vandværk overvejer at flytte deres boringer til ny placering i et hav af kendte og ukendte lossepladser

Kort over Gyngstrup med lossepladser

Steen Rasmussen er en frustreret mand.

Han står til en ekstra vandregning på op mod 60.000 kr. om året. Den vil komme, hvis Nordfyns Vandværk beslutter at flytte vandværksboringerne fra hans mark ved Agernæs i Otterup kommune på Nordfyn.

Årsagen til at man vil flytte vandværket er, at der er fundet Desphenyl chloridazon og Methyl-desphenyl-chloridazon langt over den administrative kravværdi på 0,1 µg/l. Samlet op til omkring 60 gange de 0,1 µg/l. Dette er dog heldigvis langt fra den sundhedsmæssige grænseværdi – både for akut og varigt indtag.

Steen Rasmussen købte jorden i 2016, og det er ikke ham, der har brugt Chloridazon på marken. Midlet blev forbudt i 1996.

Han er ikke klageberettiget…

”Det er jo fuldstændigt håbløst. Man vil flytte boringerne til et sted, der er omgivet af lossepladser”, forklarer Steen Rasmussen.

Han har forsøgt at gøre indsigelse, men til trods for en forventet ekstra vandregning, så bliver han ikke anset for at være klageberettiget. Han har ingen personlig interesse, lyder det. Men da hans klagepunkter samtidig blev indsendt af en kollega, endte den med at blive behandlet af Nordfyns Kommune.

De to sendte et kort til kommunen med 12 gamle lossepladser i området, men kommunen afviste på få dage, at disse har nogen betydning. De fleste er ellers fra tiden, før der blev lagt beskyttende membraner under lossepladser for at beskytte grundvandet. Mest kontroversielt er kommunens afvisning af lossepladsen, der er placeret under en mark på P Hansen Gyden i Gyngstrup. Den daværende Otterup kommune skulle rense op efter en ulovlig losseplads, men spørgsmålet rejser sig nu, om de har gjort det.

Steen Rasmussen har sammen med Kim Skou, der forpagter marken, gravet et hul i den. Det, der skulle være fri for affald fra en fjernet losseplads, der var fyldt med ulovligt affald, viste sig at være kraftigt forurenet jord – grænsende til ekstremt forurenet. Jorden indeholder kabelskrot, asfaltstykker, plasticstykker, metal og olieforurening.

Lossepladser kan forurene vandet

Nu overvejer Nordfyns Vandværk at lægge nye boringer lige op ad et sted, hvor Steen Rasmussen mener, at der ligger lossepladser, der kan forurene vandet.

”Kommunen har gennemgået luftfoto fra 1954 og frem og kan ikke umiddelbart se antydninger af en losseplads/deponi. Luftfoto tyder på, at der er blevet gravet efter grus i området”, skriver kommunen i deres gennemgang om den nærmeste af de 12 lossepladser.

”Det er tydeligt, at kommunen bare kigger på gamle papirer og luftfotos. Vi kan se, at der er forurening, der ligger skjult derude”, siger Steen Rasmussen.

Hvem har ansvaret?

Region Syddanmark fortæller Bæredygtigt Landbrug, at det er Nordfyns Kommune, der skal håndtere forureningen på P Hansen Gyden 44. Kommunen ønsker ikke at stille op til et egentlig interview. De meddeler dog, at det ikke er dem, der skal . Det ligger hos Region Syddanmark, og det vil de sende dokumentation for.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top