Landmand: Jeg vil kæmpe for fødevaresektoren

I landbruget og transportsektoren er regeltyranniet efterhånden så omfattende, at det kræver revisorer, konsulenter og jurister for at få passet bedriften

Asger Christensen2

Af Asger Christensen, landmand og kandidat til Europa-Parlamentet (V)

Et af de øverste punkter på min dagsorden er vores fødevare- og transportsektorer. Begge er helt afhængig af den anden.

Det er ude i produktions-danmark, at vores velstand bliver skabt. Uden velstand, ingen velfærd. Derfor er det helt essentielt for mig at sikre, at rammevilkårene for disse erhverv er de rette.

EU tilbage i øjenhøjde, tak!

Vi bliver simpelthen nødt til at få EU tilbage i øjenhøjde, så borgere og virksomheder har en chance for at efterleve lovgivningen.

I landbruget og transportsektoren er regeltyranniet efterhånden så omfattende, at det kræver revisorer, konsulenter og jurister for at få passet bedriften. Der skal en massiv regelforenkling og afbureaukratisering til. Det koster simpelthen på ordrebogen, når de bureaukratiske barrierer er for høje.

Vigtigt med sæde i landbrugsudvalget

Samtidig er det vigtigt for os i landbruget, at vi får en stemme i landbrugsudvalget i EU. Det går jeg målrettet efter.

Tænk, hvor meget sund fornuft vi kan få ind i EU med en bondemand i landbrugsudvalget. For eksempel kunne vi gøre hektarstøtten afhængig af bruttoareal i stedet for nettoareal. Det her vil jeg arbejde for. Så ville vi også kunne fjerne halvdelen af kontrollanterne. Som det er lige nu, så skal bondemanden jo pløje helt ud til asfaltkanten bare for at være sikker på, at han ikke bliver trukket i støtten.

Så husk at sætte kryds i stemmeboksen søndag!

(Indlægget har også været bragt i diverse medier. Skribenten har sagt god for, at teksten ligeledes bringes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top