Lilleholt: Tiden er ikke inde til at sende dansk landbrug nye store regninger

Flere medlemmer af Bæredygtigt Landbrug blandede sig i debatten, da Sønderjysk Landboforening mandag aften arrangerede valgmøde om klima

lilleholt

Regeringen har fået megen skældud af venstrefløjen og miljøorganisationerne for i klimaplanen at undtage dansk landbrug for nye krav og restriktioner.

”Men tiden er ikke inde til at sende dansk landbrug nye store regninger”, forklarede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), da han mandag aften gæstede Sønderjysk Landboforening.

Landboforeningen i Vojens ønskede at benytte det forestående folketingsvalg til at debattere klimaindsatsen. En pæn stor flok landmænd havde taget imod invitationen og kunne dermed blive klogere på den ansvarlige ministers overvejelser omkring klimaplanen:

Der skal forskes i CO2

”Vi bør selvfølgelig udtage nogle lavbundsjorde – og vel at mærke kompensere landmændene ordentlig for dette. Men når sandheden skal frem, har vi slet ikke de redskaber, der skal til for at reducere landbrugets CO2-udledning for alvor. Det er derfor, vi har afsat 90 mio. kr. til forskning, udvikling og forsøg”, lød det fra Lars Chr. Lilleholt.

”Hvis I spørger mig, skal landmændene selv være med til at finde de rigtige løsninger. Det er nok ikke de 179 medlemmer af Folketinget, som nødvendigvis ved bedst. I har altid drevet jeres forretning med et så stort hensyn til miljø og klima som overhovedet muligt, og det er vigtigt for mig, at vi ikke sætter ting i værk, der forhindrer vækst og udvikling i landbruget. Erhvervsudvikling og grøn omstilling kan godt gå hånd i hånd, og vi bør fortsat have et stort landbrugserhverv herhjemme. Derfor forstår jeg heller ikke dem, der forsøger at presse jeres arbejdspladser ud af landet – med det resultat, at de bare kommer til at mangle penge til alt det andet, de gerne vil, inklusive den grønne omstilling”, tilføjede ministeren.

Landboforeningens næstformand Berith Nissen havde forinden vist flere plancher – der bl.a. dokumenterede, hvordan 21 % af den samlede danske CO2-udledning stammer fra landbruget. Det fremgår dog også af statistikkerne, at danske landmænd har reduceret CO2-udledningerne med 17 % siden 1990 – og at vismændene netop har advaret mod at flytte landbrugsproduktion ud af Danmark, da dette vil medføre en 12 % større klimabelastning.

Aggesen: Her er det rigtige tal!

Flere medlemmer af Bæredygtigt Landbrug blandede sig i debatten i Vojens mandag aften – blandt andet med opfordringen til regeringen om ikke kun at tænke i udledninger men også i binding af CO2. Eksempelvis kan en hvedemark på en enkelt hektar optage 16 tons CO2, og dét regnestykke bør med i regnskabet, lød anbefalingen.

”Og hvis du ser på det her per produceret enhed, så har vi landmænd faktisk reduceret CO2-udledningen med 40 %. Dét er det rigtige tal”, sagde Jens Peter Aggesen henvendt til ministeren.

Også biomasse og biogas, flyrejse-kvoter samt dåsepant blev berørt ved mandagens debat – ligesom der var ros til regeringen for såvel Landbrugspakken som den afskaffede PSO-afgift. Til gengæld var et par af de fremmødte ikke helt tilfredse med nye vilkår for solcelleejere.

Væk med tilskuddene

Lars Chr. Lilleholt scorede dog gode points i forsamlingen ved at slå fast:

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg arbejder målrettet på at afskaffe alle tilskud!”

Forsamlingens liberale sindelag lod sig heller ikke fornægte, da Venstres kandidat til Europa-Parlamentet, Asger Christensen, på et tidspunkt udtalte, at over tid vil landbrugsstøtten nok falde.

”Det gør ikke noget, bare vi tjener nogle penge!”, lød det prompte nede fra salen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

3 kommentarer til “Lilleholt: Tiden er ikke inde til at sende dansk landbrug nye store regninger”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top