Ammoniaksag: BL til kamp for lukningstruet landmand

Chefjurist Nikolaj Schulz: Også mange andre landmænd end Hans Andersen bliver urimeligt hårdt ramt af husdyrgodkendelseslovens regler om ammoniak til nærliggende natur

20180301baeredygtigt-personale014

Mælkeproducent Hans Andersen fra Enghavegård i Mosbæk øst for Aars risikerer at skulle dreje nøglen om til sin mælkeproduktion som følge af nye ammoniakregler – og det vel at mærke uden at få én eneste krone i erstatning.

”Denne sag er principiel. Den drejer sig ikke kun om Hans Andersen men om rigtig mange landmænd, som er ramt af husdyrgodkendelseslovens regler om ammoniak til nærliggende natur. Jeg håber derfor, at mange danske landmænd vil bakke op om denne sag”, siger Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug.

Sagen er hjerteblod for landmanden – og for BL

Husdyrgodkendelsesloven blev ændret i 2011, og de nye ammoniakkrav vil således få fatale konsekvenser for landmænd landet over, når en stor mængde miljøgodkendelser skal revurderes i de kommende år. I Hans Andersens tilfælde ligger gården op og ned ad et såkaldt Natura 2000-område med ammoniakfølsomme habitatnaturtyper. Krav om 97 % ammoniakreduktion samt afgræsning af området vil gøre det umuligt at fortsætte mælkeproduktion på ejendommen – og tilmed vil et med garanti stort ejendomsværditab gøre det mere end svært at skaffe finansiering til at flytte mælkeproduktionen til en anden ejendom.

Sagen er ikke kun hjerteblod for Hans Andersen selv men i dén grad også for Bæredygtigt Landbrug, der går ind i den principielle sag med det, chefjuristen betegner som ”fuld styrke”:

Kun én løsning: Fuld erstatning!

”Kommunen har meddelt afslag på en miljøansøgning, selv om Hans Andersen reducerer 10 % i sin ammoniakudledning til den nærliggende natur. Kommunen vil dog ikke gribe ind og lukke produktionen mod fuld erstatning. Sagen er barok”, lyder det fra Nikolaj Schulz.

”Hans Andersens husdyrbrug kommer aldrig nogensinde til at overholde beskyttelsesniveauet om totaldeposition. Der er kun én løsning, og det er at lukke husdyrbruget mod fuld erstatning. Jeg håber, at Vesthimmerlands Kommune får løst sagen udenretligt. Det brev, som Bæredygtigt Landbrug nu har sendt til kommunen, er allersidste chance, inden sagen kommer i retten. Hans Andersen har tabt et tocifret millionbeløb – og vi helmer ikke, før end denne sag er ført til dørs. Når man har vedtaget krav om totaldeposition, gælder reglerne ikke kun ved udvidelser og ændringer, men også i øvrigt. Derfor er Vesthimmerlands Kommune forpligtet til at lukke Hans Andersen mod fuld erstatning”, understreger BL’s chefjurist.

Effektivt Landbrug beskæftiger sig nu også med sagen – hvilket ifølge Nikolaj Schulz forhåbentlig kan være med til at lægge ekstra pres på kommunen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top