Bred enighed under Folkemødedebat: GMO er en del af klimaløsningen

GMO i vores fødevarer blev lynhurtigt det altoverskyggende klima-emne, da Bæredygtigt Landbrug var til debatmøde i Højskolernes Folkekøkken under Folkemødet på Bornholm

Folkemøde 2019

”Vi kommer ikke uden om GMO. Vi skal brødføde en voksende verdensbefolkning, og dette er en del af klimaløsningen,” lød det fra Lars Christian Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister.

Højskolernes Folkekøkken og L&F havde inviteret til paneldebat på Folkemødet, hvor Reimer Bo styrede ordet under debatten, som havde temaet “Fremtidens Fødevarer: Hvordan mætter vi 10 milliarder i 2050?”

En bred skare af debattører var med i panelet, så der var løbende udskiftning af dem under debatten.

Med fra Radikale Venstre var Kathrine Olldag, der også tilsluttede sig GMO som en klimaløsning:

”GMO er naturens egne mutanter. Planter blander sig konstant og laver krydseksemplarer. Man vil kunne lave CO2-reducerende foder. GMO er ganske ufarligt – vi hjælper blot naturen på vej”, sagde hun.

Bred tilslutning

En anelse mere forsigtig var L&F, der dog fandt det befriende, at der nu var en mere åben dialog om, hvad vi kan bruge GMO til:

”Vi skal se på GMO på en ny måde. Vi skal turde tage debatten. GMO er som at sige atomkraft – men vi bliver nødt til at kunne tale om det, vi kan bruge fra det. Jeg anerkender skepsis, men vi skal kunne tage debatten”, lød det fra direktør Anne Arhnung.

Netop mere skeptisk var Thomas Roland, CSR-chef i COOP, der dog ikke afviste at se nærmere på GMO-mulighederne i fremtiden:

”Lad os endelig få kigget på mulighederne inden for GMO. Det skal dog være med en kritisk tilgang. Jeg har endnu til gode at blive præsenteret for GMO-sorter, som kan løse problemer, som vi ikke kan løse på en bedre måde allerede,” sagde han.

Behov for mere viden

Under debatten var tænketanken Concito repræsenteret af Michael Minter, programleder for fremtidens fødevarer, som også tilsluttede sig at ville tale mere åbent om GMO:

”Vi står med en klimaudfordring, som alle anerkender, og som også relaterer sig til fødevareproduktion, så er det nødvendigt at se nærmere på GMO – og GMO er ikke ”bare” GMO. Det er mange forskellige ting”, sagde han.

Lars Christian Lilleholt fik igen ordet, og han pointerede, at der skal bruges flere penge på GMO-forskning:

”Forskning er forudsætningen for at få vist GMO i praksis. For at forbedre dansk fødevareproduktion endnu mere, må vi investere i det. Fødevareproduktionen er vigtig i forhold til klimaudfordringen. Løsningen er ikke bare at flytte produktion ud af Danmark, for problemet er globalt”, lød det fra Lars Christian Lilleholt.

Penge på bordet

For at veksle en smule i debatten spurgte Reimer Bo, om gæsterne i teltet ville betale fem kroner mere for en liter mælk i dagligvarebutikkerne, hvis den var klima-neutral. Næsten alle fremmødte rakte en hånd i vejret. På dette reagerede Jan Toft Nørgaard fra Arla Foods prompte:

”Hvis I vil give fem kroner mere for en liter klima-neutral mælk, så kan I få det i morgen tidlig”.

Reimer Bo pointerede, at det må være sjældent, at Arla oplever så stor begejstring, hvortil Jan Toft Nørgaard svarede, at han da også nød at opleve et begejstret publikum.

Af Anders Lei, journalist@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst og foto)

Scroll to Top