Forening af forskere og økonomer vil have fakta ind i klimadebatten

Klimaændringer er et faktum, og de er delvist menneskeskabte – men i hvor høj grad? Ny forening kræver større faglighed om emnet

placeholder_164

Et af argumenterne i klimadebatten skulle være, at 97 % af alle forskere mener, at klimaændringerne er menneskeskabte.

Men videnskab bestemmes ikke af afstemninger.

”Det er sådan set ligegyldigt, hvor mange der mener noget. Det handler om, hvorvidt noget er rigtigt eller forkert”, lyder det fra civilingeniør Karl Iver Dahl-Madsen, som er en af initiativtagerne til foreningen Klimarealisme og hjemmesiden af samme navn, til www.indblik.net.

”Jeg plejer at sige, at der er 100 % enighed om, at der er klimaændringer i gang, og at de er delvist menneskeskabte. Det, der er nøglen, er ordet delvist. Der er ingen tvivl om, at menneskene har indflydelse på klimaet, men spørgsmålet er hvor meget”, tilføjer han.

Faglighed fremfor følelser

En gruppe ingeniører, økonomer og forskere har etableret Klimarealisme for at bringe en række forskningsresultater om klimaet, der ikke finder vej til medierne og dermed borgerne.

Formålet er at samle en række fagligt kompetente mennesker, som vil give faglig og faktuel information på klimaområdet og forsøge at få medier og politikere i tale, således at man får en klimadebat baseret på faglighed fremfor på følelser.

Dyre samfundsomvæltninger

Ifølge Klimarealisme afspejler klimadebatten ikke de fakta, forskere lægger frem om klimaændringerne på Jorden. En betydelig mængde forskningsresultater siger, at der er god tid til at reagere på klimaændringerne, og at det vil koste unødvendigt mange penge, hvis man vil lave store samfundsændringer hurtigt. Disse fakta kommer stort set aldrig frem, lyder det.

Foreningen har eksempelvis planer om at stille et borgerforslag til Folketinget om, at alle lovforslag om klimatiltag skal underkastes en særlig faglig behandling – hvilket især en hel del landmænd nok vil kunne skrive under på.

Du kan læse mere i artiklen HER.

Kritisk blik på “feel good”-politik

Hjemmesiden www.indblik.net sætter fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top