Ingeniøren er mere til politisk propaganda end seriøs videnskab

Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver reagerer på artikel, der endnu engang – på falsk grundlag – langer ud efter Landbrugspakken

landskab12oktober1000

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

”Banket ti år tilbage: Kvælstof-overskud stiger efter Landbrugspakken” hedder en overskrift i Ingeniøren. Dansk landbrug benytter stadig mere fosfor og kvælstof, uden at de ekstra mængder bliver opsuget af afgrøder og dyr, hedder det. Dette skulle være ”helt uacceptabelt, men en forventet konsekvens af Landbrugspakken”.

Tingene kan ikke sættes op, som Ingeniøren gør.

Spørgsmålet er, hvorfor Ingeniøren igen og igen vælger at behandle Landbrugspakken ud fra nogle politiske propaganderende holdninger, og ikke ud fra en neutral og videnskabelig tilgang, som måtte kunne forventes af et fagblad.

Intet lighedstegn mellem overskud og udvaskning

Rapporten understreger jo tydeligt, at der IKKE kan sættes lighedstegn mellem overskud og udvaskning eller mellem overskud og udledning til vandmiljøet.

Alle de initiativer, der er sat i værk for at reducere udvaskningen – f.eks. den stigende anvendelse af efterafgrøder – er slet ikke indregnet.

Det samme gælder genopbygning af jordens kulstofindhold (humus), som efter mange års kvælstofnormer er reduceret på grund af mineralisering af organisk materiale med forhøjet CO2-udledning til følge.

Svært at ændre på naturlovene…

Hvis der skal rettes op på klimaregnskabet, kræver det tilførsel af kvælstof, hvor 1 kg tilført N binder 3-4 kg CO2 via fotosyntese og indlagring i plantedele, som herefter indgår i jordbundens kulstofpulje.

Sådan er naturlovene, som hverken politikerne eller Ingeniøren kan ændre på. Heldigvis.

Sagen er, at hvis humusbalancen skal opretholdes til fordel for klimaregnskabet, så kræver det kvælstof til denne opbygning af kulstofpuljen i jorden. Kvælstof til dette udmærkede formål vil i den præsenterede balance være placeret under “kvælstof-overskud”, som i overskriften.

Landbrugspakken gavner klimaet

Det er muligt, at Ingeniørens journalist Magnus Bredsdorff anser kvælstof-overskud som et plusord, men i så fald er han ikke helt skarp på at få dette indtryk igennem til læserne.

Konklusion: I forhold til klimaregnskabet er Landbrugspakken en god løsning!

(Den artikel, som Poul Vejby-Sørensen kommenterer på, kan du læse via linket HER).

Scroll to Top