Alvorlige eksportmæssige konsekvenser af manglende målinger

Spildevandsproblematikken skal klarlægges ved målinger, og der skal renses op - skriver Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Rosendal

20180301baeredygtigt-personale023

Af Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Sidste uges debat om urenset spildevand i vores vandløb er ikke bare en enlig svale. Det har været debatteret i årevis. Det er et problem for miljøet i vores vandløb, og det er alvorligt for vores eksport af miljøteknologi. En eksport, Danmark ellers kunne få en stor del af.

Allerede i 2013 udtalte direktøren i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen, at eksporten af dansk vandrensningsteknologi har det svært, når Danmark ikke kan dokumentere, at vandet i de danske vandløb til stadighed er rent.

Antagelser og gætterier

Det kan man ikke seriøst dokumentere i Danmark med de danske krav til kvalitetsovervågning, der bygger på relativt sjældne stikprøver, og der mangler et lovgivningsmæssigt incitament, sagde han. Det argument gentog han i radioen i sidste uge – her seks år efter – og han forklarede, at man jo ikke kan se, om et anlæg virker, når man kun antager (gætter) sig til, hvad der udledes af spildevand, og så laver beregninger over udledningen på baggrund af en antagelse.

Bæredygtigt Landbrug har igennem mange år ihærdigt forsøgt at bringe problemet om de manglende målinger frem i både medierne, i styrelser, kommunale forvaltninger, på Christiansborg, i ministerierne og sågar til Danmarks Naturfredningsforening. Lige lidt har det hjulpet.

Bæredygtigt Landbrug har så ved målinger bevist, at indhold af næringsstoffer er større i grøfter med tilløb fra rensningsanlæg og byer end i markens drænbrønd.

Endnu et konkret eksempel

Bæredygtigt Landbrug har gang på gang taget problemer op, som lodsejere har haft med forurenede vandløb – i denne måned med et eksempel fra Herning Kommune, hvor et medlem har fået slået fisk ihjel i et dambrug efter et overløb fra det kommunale Haderup Renseanlæg.

Det er et vigtigt område, som flere politikere heldigvis også nu kalder til handling på. Spildevandsproblematikken skal klarlægges ved målinger, og der skal renses op. Bæredygtigt Landbrug vil blive ved at forfølge denne sag – til glæde for eksporten, vandmiljøet og landbruget.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i en hel del medier).

Scroll to Top