Dambruger: ramt af kommunal forurening igen

Et dambrug ved Herning er for anden gang på få år blevet ramt af forurening. Dambrugeren mener, at det er fra et kommunalt rensningsanlæg. Men renseanlægget mener ikke, at de er ansvarlige

niels-lyhne-2

Se godt på billedet. Det er renset spildevand, der sejler rundt i overfladen. Det er i hvert fald Herning Kommune og Herning Vands påstand. De mener ikke, at det er urenset spildevand, der løber ud fra Haderup Rensningsanlæg, og ifølge kommunen er det ikke skyld i, at fisk i et dambrug et par kilometer længere nede af åen er døde. Det er dambruger og landmand Niels Lyhne Jensen og hans datter Mona Lyhne Jokumsen fra Haderup uenige i.

”Vi har fået taget prøver af vandet tre steder, og de viser, at det er forurenet vand, der er løbet ud fra renseanlægget”, siger Niels Lyhne Jensen.

Han og datteren oplevede, at deres fisk begyndte at dø den 19. maj i år. Det gjorde, at de straks kontaktede Miljølaboratoriet Analytech for at få taget prøver ved Haderup Renseanlæg. De blev taget to dage efter. Prøverne viser stærk forurening af vandet ved renseanlægget og nedstrøms, men ingen forurening opstrøms.

Der var over 35.000 E coli-bakterier og enterokokker pr. 100 milliliter ved renseanlægget – det maksimale de kan måle. Det svarer til urenset spildevand. Enterokokker og E coli-bakterier findes i menneskers og dyrs tarmkanal, og fund af disse tyder ifølge Miljøstyrelsen på en forurening med afføring. Til sammenligning er det normale, at der bliver udstedt badeforbud på en strand på grund af sundhedsfare, hvis der er over 1.000 e coli-bakterier eller over 400 enterokokker pr. 100 ml.

En analyse af vandet opstrøms fra renseanlægget viste, at der var 46 E coli-bakterier og under detektionsgrænsen på 15 intestinale enterokokker. Altså reelt rent vand. Nedstrøms var der til gengæld tegn på forurening. Der var der 1.800 E coli-bakterier og 370 intestinale enterokokker, altså langt flere end i vandet før renseanlægget.

Der blev også målt for BI-5 (modificeret), ammoniak-N, total-N og total-P. De lå alle langt over de tilladte grænseværdier for udledning af spildevand. Det har skabt iltsvind og efterfølgende fiskedød, mener Niels Lyhne Jensen. Derfor mener dambrugeren, at han har en god sag. Han mener, at analyserne beviser, at forureningen kom fra renseanlægget.

Erkender overløb, men ikke forurening

Herning Vand erkender, at der er sket overløb, men de mener ikke, at det er urenset spildevand, der er løbet ud. Hos Herning Vand mener direktør Niels Møller Jensen ikke, at der er tegn på, at der er sket en forurening fra Haderup Renseanlæg.

”Jeg har været meget optaget af, at vi opfører os fuldstændigt ordentligt og professionelt, og ikke omgås sandheden lemfældigt. Vi har et forretningsprincip, hvor det helt tydeligt fremgår, at vi er åbne udadtil og indadtil. Vi tænker miljø ind i alt, hvad vi gør, og vi er ydmyge overfor vores monopol. Og ikke mindst at vi overholder gældende lovkrav. De forhold er alle opfyldt i den her konkrete situation”, siger direktøren for det kommunalt ejede selskab.

Niels Lyhne Jensen har sendt analyseresultaterne til Herning Vand og kommunen, men det har altså i første omgang ikke ændret Herning Vands opfattelse af situationen.

”Der har været nogle overløb, men de ligger inden for det, som vi har tilladelse til, og vi ser ikke nogen som helst indikation på, at det skulle have den effekt, som han beskriver”, siger Niels Møller Jensen om Niels Lyhne Jensens påstand om, at forureningen kommer fra renseanlægget.

Direktøren fortæller, at de har fået analyserne fra dambrugeren, men endnu ikke har kigget dem igennem i detaljer, men de regner med at have et svar til Niels Lyhne Jensen i løbet af fire uger.

Derfor synes det, at der kan være en retssag på vej, hvor omkostningerne for dambruget foreløbigt er opgjort til omkring 150.000 på grund af tab af fisk og omkostninger til advokat.

Niels Lyhne Jensen har forpagtet dambruget til sin datter, men han kender selv turen fra tidligere. For to år siden var hans dambrug udsat for forurening. Han mener, at det dengang også var overløb med urenset spildevand fra det lokale renseanlæg, der slog fiskene ihjel. Det kostede 500.000 kr. i tabt fortjeneste. Dengang strandede sagen på, at han selv havde taget prøverne og sendte dem til et laboratorium. Derfor ringede han denne gang med det samme til det uafhængige miljølaboratorium Analytech. Resultatet af disse gav altså klare tegn på forurenet spildevand. Du kan se resultatet af prøverne HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

3 kommentarer til “Dambruger: ramt af kommunal forurening igen”

 1. Jan Rasmussen

  “Direktøren fortæller, at de har fået analyserne fra dambrugeren, men endnu ikke har kigget dem igennem i detaljer, men de regner med at have et svar til Niels Lyhne Jensen i løbet af fire uger.”. Havde det været den anden vej, havde det nok kun været 4 dages frist.

  1. Kære Jen Rasmussen det er urimeligt at sammenligne svarfrist for et anlæg der tjener en privat med et kommunalt anlæg der arbejder for det fælles gode ofte benævnt almenvellet.

   Regn ikke med hvad der kommer fra BL der udelukkende består af velaflagte krænkelsesparate radikaliserede konventionelle avlere.

   1. jørgen pedersen

    Fra BL er normlt målinger og facts i højsædet, selvom andre ikke kan lide den model, så er det nok den eneste rette og reelt frbare, og især, når den offentlige del siger, at man ønsker åbenhed udadtil og indadtil, så kan det vel ikke være så svært at acceptere facts, selvom de kommer fra omtalt velaglagte krænkelsesparate radikaiserede konventionelle avlere Tænk blot, om alle havde samme positive tilgang til facts, selvom de ikke netop går ens egen vej!!!!!!!!!!!!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top