Danmarks Naturfredningsforening endelig på rette kurs

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken Bedre sent end aldrig – nu gælder det om at samarbejde om det rene vand. Bæredygtigt Landbrug har igennem flere år rettet henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening (DN) for at få dem til at samarbejde om en strategi, hvor spildevand og overløb fra rensningsanlæg kom…

flemming-fuglede-egon-kjoeller-2

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Bedre sent end aldrig – nu gælder det om at samarbejde om det rene vand. Bæredygtigt Landbrug har igennem flere år rettet henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening (DN) for at få dem til at samarbejde om en strategi, hvor spildevand og overløb fra rensningsanlæg kom i fokus, fordi det er en væsentlig kilde til forurening af vore danske vandløb. Det har imidlertid ikke tidligere været et fokusområde for naturfredningsforeningen. Det ser ud til, at de nu har ændret holdning. ”Det her problem skal løses. Vi skal ikke have urenset spildevand i vores natur, siger foreningens præsident Maria Reumert Gjerding således nu bl.a. i P1 morgen.

Det hilser Bæredygtigt Landbrug med glæde og forventning. Vi vil stadig gerne samarbejde om dette væsentlige problem. Første skridt er at erkende problemet, næste skridt er at kortlægge det reelt. I de senere års Novana-rapporter er spildevandsproblematikken kommet mere til syne, idet man har opjusteret den beregnede mængde af regnbetingede overløb – uden dog at fået have fuldstændig styr på mængderne. Faktisk er der ifølge DTU en usikkerhed på op mod 200 %.

Også her er præsidenten nu enig med Bæredygtigt Landbrug, idet hun siger: ”Det er jo helt uforståeligt, at man slet ikke kender omfanget af det her problem. Jeg kunne være bekymret for, at grunden til, at man ikke ved det, er, at hvis man først ved, hvor stort et problem, vi står med, så har man også en forpligtelse til at gøre noget ved det.”

Ja – der skal gøres noget ved den kilde til forurening af vores vandløb. Jeg har igennem snart 2 år målt næringsstofferne dels i min drænbrønd midt i marken, dels i de tilstødende vandløb, der også modtager spildevand fra de nærliggende byer. Næringsstofindholdet har hele tiden været højest i vandløb med tilløb fra byerne. Efter udmeldingen ikke blot fra Naturfredningsforeningen, men også fra vandmålingsfirmaet Danova og Dansk Miljøteknologi må der komme så meget pres på regeringen, at den handler til glæde for naturen og miljøet – og så sandelig også for landbruget.

Scroll to Top