Eksperterne har selv inviteret skarven

Måske burde Miljøministeriets eksperter gribe i egen barm og analysere, hvordan de egentlig har behandlet vandløbene gennem de seneste årtier

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., Bæredygtigt Landbrug

Jyllands-Posten kunne den 25. juli citere en række lystfiskere, biologer og forskere for, at skarven er skyld i, at mange vandløb nærmest er tømt for fisk i laksefamilien: Stalling, ørred og selv den berømte snæbel er truet af denne fredede, men ikke specielt fredelige fugl.

Når skarven tager så voldsomt for sig af retterne ikke bare i søer og ved kyster, men i det seneste tiår også i vandløb, er det jo ikke fordi, den er ondskabsfuld endsige dum. Tværtimod.

Misvisende påstand

Måske burde Miljøministeriets eksperter gribe i egen barm og analysere, hvordan de egentlig har behandlet vandløbene gennem de seneste årtier. Påstanden om, at der er brugt millioner af kroner på at rense vandløb, er direkte misvisende.

Derimod har Miljøministeriet i mere end 20 år løbende rådgivet – og ligefrem presset – kommunerne til at reducere vedligeholdelsen af vandløb. Det ministerielle mantra har været: Mindre grødeskæring, mindre oprensning, mindre vandføringsevne og højere vandstand (”op i niveau”).

Resultatet har naturligvis været flere oversvømmelser – både i by og på land. Bl.a. har der været alvorlige skader på græssende kreaturer efter forurening med beskidt kloakvand fra de hyppige overløb fra renseanlæg.

Hvad lav iltkoncentration medfører…

I vandløbene fører manglende vedligeholdelse til mere grøde og dårligere vandføringsevne. Endvidere har grødefyldte vandløb større variationer i iltkoncentration, fordi planterne om dagen (fotosyntese) producerer ilt til vandet, mens de samme planter om natten forbruger ilt fra vandet. Iltkoncentrationen er derfor dramatisk lavere om natten – ofte langt under halvdelen. Grøde i vandløb giver altså stillestående vand med store variationer i iltkoncentration. Når grøden ikke renses op, skal den også i større grad nedbrydes i vandløbet med iltforbrug til følge.

Lav iltkoncentration tvinger fiskene op i overfladen, hvor de bliver et let bytte for skarven. Dårligt oprensede vandløb byder således på flere synlige fisk, når solen står op.

Derfor kommer skarven og tager del i festlighederne. Det er nemlig ikke den, der er dum!

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Morgenavisen Jyllands-Posten).

Scroll to Top