FFBG har stævnet staten

Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, har stævnet staten. De har i dag sendt en stævning til Miljø- og Fødevareministeriet

dommerhammer

Foreningen mener, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd.

Grunden til dette er de kommunale indsatsplaner, hvor mange landmænd bliver pålagt rådighedsindskrænkninger. Ifølge foreningen er omkring 40 procent af Danmark udlagt til områder med særlige drikkevandsinteresser.

Advokat Hans Sønderby mener, at det hele er endnu mere absurd, fordi landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Du kan læse mere om det hos Effektivt Landbrug HER

Scroll to Top