Ny bombe under vandmiljøplaner

På dr.dk den 23. juli 2019 er lagt en artikel med overskriften, citat: ”Urenset kloakvand havner i åer og søer, men ingen ved hvor meget”, citat slut. I artiklen henvises til ny rapport fra DTU og forskellige udtalelser. Det er en ny bombe under vandmiljøplanerne

erling-bonnesen

Det fremgår bl.a. af artiklen, at kloaksystemerne ikke kan følge med, når det regner meget kraftigt, f.eks. ved skybrud, så løber kloaksystemerne adskillige steder over og det urensede spildevand videre ud i naturen, åer og søer.

Det fremgår ligeledes af artiklen, at indberetningerne ikke er retvisende og at beregningerne er behæftet med endog meget store usikkerheder.

Når vi tidligere har spurgt ind til disse problemstillinger, herunder overløb fra rensningsanlæg, og med spørgsmål om hvordan det påvirker krav til andre sektorer, landbrug, erhverv mv., så er vi blevet orienteret om, at det er man opmærksom på, og at det indregner og korrigerer man på afbalanceret måde, hvilket vi som udgangspunkt så har tillid til.

Med baggrund i de nye oplysninger kræver jeg, at alt kommer på bordet, også i forbindelse med forberedelserne til de næste vandmiljøplaner, herunder de vandplaner der senere skal indsendes til EU i henhold til EU’s vandrammedirektiv.

Det skal sikres, at målinger, indberetninger og beregninger på området er korrekte og retvisende, således at de efterfølgende vandmiljøplaner mv. udarbejdes på korrekt grundlag, der afspejler virkeligheden, således at de tiltag, der evt. skal iværksættes er realistisk afstemt.

Vi er helt enige om, at vi skal sikre godt vandmiljø, men problemerne skal løses, der hvor problemerne er og ikke tørres af på landbruget eller andre.

Jeg har nu stillet en række spørgsmål til den nye miljøminister med henblik på at få alt på bordet, så det kan indgå i det videre arbejde med vandmiljøplanerne.

MF Erling Bonnesen (V)

Miljø- og fødevareordfører

Scroll to Top