Spildevand i fokus

Det er nødvendigt at handle på den viden, vi har om de største kilder til forurening af vore vandløb - lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs formand

Flemming Fuglede Jørgensen

Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen hilser med glæde, at Danmarks Naturfredningsforening nu endelig ønsker at se på spildevandsudledningen til de danske vandløb. Det er et stort problem for vores natur, miljø og landbrug, som vi forlængst burde have gjort noget ved, understreger han.

I 2015 løb der ifølge statens egne tal fra MiljøGis over 392 millioner kubikmeter urenset spildevand ud i de danske vandløb. Nye tal er ikke offentliggjort.

Der skal presses på for politisk handling

Allerede dengang i 2015 rettede Bæredygtigt Landbrug henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening for at få et samarbejde i stand om at standse den store forureningskilde, der hedder spildevand. Men dengang afviste foreningens landbrugspolitiske seniorrådgiver henvendelsen. Også i 2017 prøvede Bæredygtigt Landbrug forgæves at få DN til at tage problematikken op.

Meget spildevand er løbet i åen siden da.

Derfor hilser Bæredygtigt Landbrug nu med glæde de udtalelser, som DN’s nuværende præsident Maria Reumert Gjerding er kommet med i Radioavisen om spildevandsproblematikken. Det er nødvendigt at presse på for at få gang i politisk handling. Det hjælper Bæredygtigt Landbrug gerne med til.

Egne erfaringer fra Løkken

Flemming Fuglede driver landbrug ved Løkken i Nordjylland, her har han igennem næsten to år fået autoriserede målinger af drænvand og vandløbsvand, og han fortæller:

”Jeg har igennem snart to år målt næringsstofferne dels i min drænbrønd midt i marken, dels i de tilstødende vandløb, der også modtager spildevand fra de nærliggende byer. Næringsstofindholdet har hele tiden været højest i vandløb med tilløb fra byerne. Det er nødvendigt at handle på den viden, vi har om de største kilder til forurening af vore vandløb”.

Flemming Fuglede håber, at der efter udmeldingen ikke blot fra naturfredningsforeningen, men også fra vandmålingsfirmaet Danova og Dansk Miljøteknologi, må komme så meget pres på regeringen, at den handler til glæde for naturen og miljøet – og så sandelig også for landbruget.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top