Spildevandsoverløb på vej på dagsordenen

Det vækker glæde hos formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, at Danmarks Naturfredningsforening har fået et klarere fokus på overløb fra spildevandsanlæg.

ølsted-baek

Efter at Bæredygtigt Landbrug gennem flere år har kæmpet for, at udledningen af spildevand blev taget seriøst af myndigheder og miljøforkæmpere, så ser det ud til, at Danmarks Naturfredningsforening har forstået, hvor vigtig spildevandsproblematikken er.

I et interview med DR siger præsident for DN, Maria Reumert Gjerding:

”Det er jo helt uforståeligt, at man slet ikke kender omfanget af det her problem. Jeg kunne være bekymret for, at grunden til, at man ikke ved det, er, at hvis man først ved, hvor stort et problem, vi står med, så har man også en forpligtelse til at gøre noget ved det”.

Den klare holdning skaber glæde hos formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

”Jeg er jo lykkelig for, at præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening nu ser realiteterne i øjnene. Jeg er sikker på, at naturfredningsforeningen og Bæredygtigt Landbrug kan finde fælles fodslag i denne sag”, siger han.

Målinger fremfor modeller

Han mener, at det er helt naturligt, at DN går ind i en sag som de mange overløb, der plager det danske miljø. Det drejer sig om at forholde sig objektivt til tingene.

”Vi mener, at modeller er den forkerte vej at gå. Hvis man kan få resultater gennem målinger i naturen, så er de naturligvis mere korrekte end en computermodel, der står hos Miljøstyrelsen og beregner”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Han peger på et generelt problem. Nemlig at når landmændene selv laver målinger, så kan de ikke genkende modellernes beregnede tal.

”Det er på høje tid, at embedsfolkene i Miljøstyrelsen kommer ud og får noget jord på lakskoene. Det er uhyre væsentligt for dansk landbrug, at vi arbejder med de rigtige tal. Det er det, vi har forstået, at Danmarks Naturfredningsforening er med på i denne sag”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

En lang kamp

Flemming Fuglede Jørgensen forklarer, at Bæredygtigt Landbrug i lang har arbejdet på at få spildevandsproblematikken på den politiske dagsorden.

Han henviser for eksempel til sagen om Ølsted Bæk i 2017, hvor flere kilometer af bækken blev slået ihjel af omkring 12.000 m3 spildevand fra et kommunalt renseanlæg. Forureningen stod på mindst en måned uden nogen greb ind. En sådan forurening optræder naturligvis ikke i en modelberegning. Det var medlemmer af Bæredygtigt Landbrug, der afslørede den, og BL stod ganske alene for at få tingene rettet op. Myndighederne var længe om at vågne, og hvordan den var blevet behandlet uden BL’s indsats står hen i det uvisse.

Senest har et medlem af BL i Herning Kommune fået slået fisk ihjel i et dambrug efter et overløb fra det kommunale Haderup renseanlæg.

Det beregnede tal i 2015 (det senest offentliggjorte) for regnbetingede overløb i Danmark var 392 mio. kubikmeter, men der er en meget stor usikkerhed på dette tal.

Du kan læse Maria Reumert Gjerdings udtalelser HER

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top