En mudret dom

Onsdag formiddag faldt der dom over Ulf Nielsen ved Vestre Landsret, hvor han blandt andet var tiltalt for, at hans kreaturer og heste i naturplejens tjeneste manglede læ og adgang til godt drikkevand

Ulf Nielsen og Flemming Fuglede ved retten i Viborg 21.08.19

Ulf Nielsen, Fjerritslev, blev frikendt for væsentlige anklager, men dømt på et enkelt punkt, da hans ankesag om kreaturer og heste i naturplejens tjeneste blev behandlet i Vestre Landsret.

Han var blandt andet tiltalt for, at kreaturer og heste i naturplejens tjeneste manglede læ og adgang til godt drikkevand. Der var stor opbakning fra kollegaer ved domsforhandlingerne i retten i Viborg blandt andet af formanden for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

Dommen faldt onsdag formiddag. Det blev en noget mudret dom.

Vandhuller er godt drikkevand til dyr

Det positive først: Dommen slår fast, at anklagemyndigheden ikke i sagen beviste, at vand fra vandhuller ikke har drikkevandskvalitet for dyr. Og dommen fortsætter: Det kan ikke antages, at vand fra søer generelt er uegnet som drikkevand til dyr. Derfor ændres byretsdommen, så Ulf Nielsen frikendes for anklagen om dyrenes manglende adgang til drikkevand. Det er en domsafsigelse, der kan få betydning for andre.

Desuden frikendes Ulf Nielsen for, at to af hans dyr var i for dårlig huld. Det fremhæves i dommen, at der er tale om en besætning, der generelt har det godt.

Ulf Nielsen frikendes også for at have heste gående uden læskure, blandt andet fordi han havde en ufærdig ansøgning om dispensation liggende hos Fødevarestyrelsen.

Læskure til kreaturer

Ulf Nielsen dømmes for, at 120 kreaturer gik på en mark, hvor der ikke var adgang til læskur eller lignende. Ligesom den bevoksning, som dyrene havde adgang til, ikke gav dyrene tilstrækkelig adgang til læ og tørt leje.

Her støtter dommen sig alene til embedsdyrlæge Anne Hels’ forklaring. Men hun forklarede netop, at hun IKKE havde været hele marken rundt. Det havde kontrollørerne derimod på et tidligere besøg – og de havde godkendt forholdene, og loven kræver ikke adgang til læskure.

Politisk dom?

Det er det afsnit af dommen, der får Ulf Nielsen til at kalde dommen politisk. Men da han ikke har kreaturer længere, vil han ikke anke dommen. Han understreger, at han blev frikendt på de punkter, der har betydning for hans fortsatte virke med heste i naturpleje.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top