Hvorfor ødelægge landet?

Bæredygtigt Landbrug bør tages med på råd, når man diskuterer anvendelsen og forvaltningen af Danmarks natur- og landbrugsarealer, mener Eva Knakkergaard

byg i august 19 (2)

Af Eva Knakkergaard, Janumvej 34, Ø. Svenstrup, 9460 Brovst

Læserbrevet “Glem ikke landbrugets ny landbrugspolitik” i Nordjyske (12.7.) er grum læsning.

Det fremgår heraf, at en gruppe eller rettere klike bestående af Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Forening har rottet sig sammen om at bestemme, hvordan Danmarks natur- og landbrugsarealer skal anvendes og forvaltes – uden at tage Bæredygtigt Landbrug med i overvejelserne.

Som Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Bohsen Jensen siger i et læserbrev, er det en hån mod produktionslandbruget ikke at tage Bæredygtigt Landbrug med på råd.

Miljøhyklere

Først skal det slås fast, at dansk landbrug er et af de mindst forurenende i verden.

Dernæst vil jeg spørge Landbrug & Fødevarer, om den forenings medlemmer bruger færre pesticider end landsforeningen Bæredygtigt Landbrugs medlemmer, og kliken af sammensvorne kan umuligt have læst Bjarne Hansens indlæg “Forurening oven på forurening” (16.7.)? Har nævnte organisationer alligevel læst dette indlæg, kan de kun betegnes som miljøhyklere.

Ingen reaktioner…

Det har heller ikke vakt furore, at Mærsk Oil har dumpet 80 ton farligt kemikalieaffald i Nordsøen.

Miljøstyrelsen politianmeldte Mærsk Oil for nogle måneder siden, men inden det kom til repressalier, sørgede Mærsk-koncernen for at sende aben videre til det franske energiselskab Total.

Her i Nordjylland kender vi udmærket Total fra dette selskabs forsøg på at udvinde skifergas.

Protesterne mod Total var massive med landmændene i spidsen, men forsøget blev bilagt, ikke på grund af befolkningens protest, men fordi skifergasboringen ikke gav det ønskede resultat.

Jeg mindes ikke, at ovennævnte organisationer gjorde sig bemærket som modstandere af dette uhyrlige projekt i “det grønne Danmark”, som altså blev lagt på hylden – foreløbig.

Flydende CO2 i undergrunden i det såkaldte Vedsted-planområde blev afværget, også denne gang med landmændenes saglige og velunderbyggede argumenter i spidsen.

Der var ingen reaktioner fra den ovennævnte klike.

Andre mulige agendaer

Samme klikes medlemmer synes åbenbart, at det er helt i orden at tæppebombe et så mikroskopisk land som Danmark med gigantvindmøller, ofte tæt på kulturarv til trods for, at landet er et havland.

Gigantvindmøller må være særdeles skadelige for fuglebestande og er helt sikkert skadelige for menneskers helbred, livskvalitet og skønhedssans.

Mere ironisk er det i øvrigt, at Arla (engelskdomineret) nu vil afregne landmænd efter klimaaftryk – som om danske køers prutten pludselig er blevet et kæmpeproblem.

Det ligner chikane, især ved tanken om, at Arla og Danish Crown har jævnet enorme junglearealer i Sydamerika med jorden for i stedet at dyrke genmodificeret soja. Hykleriet er til at tage og føle på. Men ovennævnte natur- og miljøvenlige (?!) organisationer kunne ikke drømme om at løfte pegefingeren for de virkeligt store forurenere inden for skibsfart (Danmark er nu verdens femtestørste søfartsnation og altså en af verdens værste partikelforurenere), flytransport, medicinalindustri, cement- og betonproduktion, tøjindustri, plastikindustri, træimprægneringsindustri, vindmølleindustri osv. osv.

Hvad med de gifttromler, der ligger og skvulper rundt i klitterne i Vestjylland fra Grindsted-værket? Ingen reaktion.

Stat og kommuner kan ikke tåle at se en grøn plet, uden at den skal bebygges.

På de grønne pletter og arealer kunne det ellers summe af bier, hvis de blev tilsået med blomsterfrø.

I Jammerbugt Kommune ledes der konstant med lys og lygte efter områder, der kan klistres til med bebyggelse.

Hvem der er værst i så henseende – socialdemokrater eller Venstre-folk – er svært at sige, men enige er de, og flertal har de.

Pænt store jordarealer er naturligvis attraktive

Under alle omstændigheder: Det er så fejt og så kniv-i-ryggen-agtigt og så pinligt, at landmændene i Landbrug & Fødevarer og i Økologisk Landsforening mistænkeliggør landmændene i Bæredygtigt Landbrug med bistand fra klikens øvrige underskrivere.

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug har én stor fejl: At de råder over ganske store jordarealer.

Disse arealer vil klikens underskrivere svært gerne have fingre i.

Vi må helst ikke eje noget som helst

Efter min mening er ovennævnte eksklusive gruppe det blaserte borgerskabs samfundssnyltere par excellence og vor tids ridefogeder. De vil have privatskoler, privathospitaler; privatbiblioteker er ikke rigtigt en mulighed, så i stedet lukkes folkebiblioteker på stribe, folkebiblioteker, som er noget af det bedste, vi har.

Al denne ragen til sig går ud over folkeskolen, foreninger, det offentlige sundhedsvæsen og udsulter højere læreanstalter og universiteter.

Samtidig skabes en større og større barriere mellem dem (de velbjærgede) og os (de ikke-rige). Vi må helst ikke eje noget som helst, ikke engang vores egen krop (genomcenter), og tanken om tvungen organdonation har allerede været luftet.

Det “grønne” Danmark er en “supermagt” inden for bioteknologi (kunstig menneskefremstilling bl.a.). Sortere kan det ikke blive.

Hvorfor mishandles Danmark så åbenlyst?

Jeg har ledt efter forklaringen på, hvorfor Danmarks mishandles så åbenlyst, og bliver mere og mere overbevist om, at mishandlingen har dybe historiske rødder. Danmark har ad flere omgange været en stormagt, og ikke mindst vikingernes adfærd kan have dannet grobund for den hadefulde behandling af landet og byerne, ikke mindst Aalborg og København, som vi ser udfoldet i lys lue.

Limfjordslandet, som var et knudepunkt for vikingerne, er særligt hårdt ramt fra øst til vest. Nu mangler der bare en firsporet motorvej over Egholm som kronen på hærværket.

Al denne ødelæggelse og krig mod landet pakkes ind i “grøn omstilling”, og som symboler på det, der gemmer sig under den civiliserede maske, vil jeg fremhæve lukningen af Københavns Bymuseum, fjernelsen af Berit Hjelholts skønne vævede kunstværk “Som en rejselysten flåde” fra folketingssalen og den gnieragtige mangel på brusende vand i springvandene, i hvert fald i Aalborg, samt ønsket om at rive bevaringsværdige bygninger ned og omdanne dem til boliger (f.eks, Ryesgades Skole i Aalborg).

Brutaliteten mod land og by er iøjnefaldende.

Ingen grønne pletter her, tak – og ingen kulturarv skal tilhøre land og by. Kulturarven skal sælges eller ødelægges. Sådan er det jo.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i bl.a. avisen Nordjyske).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top