Jo, dansk og intensivt landbrug er klimavenligt!

De sunde planters store rødder kan simpelthen trække mest CO2 ned i jorden - forklarer Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede

20180301baeredygtigt-personale028

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Intensivt landbrug er det mest klimavenlige, selvom det åbenbart kommer bag på bl.a. læserbrevsskribent Peter Jacobsen fra Holbæk.

En god hvedemark, hvor man høster 8,5 tons kerne, optager netto ca. 16.750 kg CO2 pr. hektar, når halmen udnyttes. En del optages i bladmassen, en del af rødderne. Andre afgrøder vil optage tilsvarende mængder CO2, hvis de vel at mærke er dyrket intensivt.

Forudsætningen er et højt udbytte per hektar

Sunde, store planter i god vækst optager mest og bidrager også bedst til den permanente kulstof-(CO2)lagring i jorden. De sunde planters store rødder kan simpelthen trække mest CO2 ned i jorden. En brakmark eller en økologisk dyrket mark vil ikke kunne optage tilsvarende mængder. Et højt udbytte pr hektar er en forudsætning for at bibeholde eller øge kulstofindholdet i dyrket jord.

Intensiveret, bæredygtig landbrugsproduktion er således en vigtig og positiv faktor i Danmarks CO2-regnskab. Landbruget har samtidig reduceret CO2-belastningen markant de seneste 30 år.

Hvis alle verdens svin blev opdrættet som de danske…

Også den danske svineproduktion er blandt de mest klimavenlige i verden.

I Danmark bruger vi i gennemsnit 2,6 kg foder for at producere 1 kg svinekød. Ude i den store verden bruger man væsentligt mere. En forholdsvis ny opgørelse over foderforbruget i forskellige dyrearter angiver hos grise en variation fra 2,7 til 5,0 kg med et gennemsnit på 3,9 kg pr kg tilvækst.

Hvis alle verdens svin blev opdrættet lige så effektivt som de danske, ville man kunne spare 120 millioner tons foder. De arealer, som dette foder nu bliver dyrket på – kunne jo så bruges til andre gode plantebaserede produkter. Igen et klima-argument for det intensiverede bæredygtige landbrug, hr. Jacobsen.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i dagbladene i mediekoncernen Sjællandske Medier).

Scroll to Top