Landmænd har gode erfaringer med droner og sensorer

Teknologien er med til at gøre landbrugserhvervet endnu mere miljøvenligt, fremgår det af undersøgelse fra Danmarks Statistik

byg i august 19 (2)

Seks ud af ti landmænd, som anvender nyeste teknologi som GPS, droner og sensorer, har oplevet positive effekter. En del landmænd var dog i tvivl om effekten.

Det oplyser Danmarks statistik i en pressemeddelelse, fortæller hjemmesiden www.indblik.net.

En opgørelse viser, at en ottendedel (12,5%) af Danmarks landbrugsareal bliver overvåget via fotos fra droner eller satellit, og landmændene bruger overvågningen til at vurdere afgrødernes vækst og dermed afgøre, hvor der skal gødes eller sprøjtes – og hvor meget. Teknologien er derfor et godt eksempel på, hvordan landbrugserhvervet kan gøres endnu mere miljøvenligt – og på, hvor meget der gøres i erhvervet for at mindske gødnings- og pesticidforbruget mest muligt.

Lavere forbrug af planteværn

60% af landmændene oplyser i undersøgelsen, at den nye teknologi giver lavere forbrug af sprøjtemidler og diesel og også mindre arbejdstid.

25% af danske landmænd anvender præcisionsteknologier, især til styring af maskiner, og deres areal udgør 57% af det samlede landbrugsareal. Det hænger sammen med, at det typisk er de største landbrug, som tager de nyeste teknologier i anvendelse.

Landmænd med afgrøder som frø til udsæd, sukkerroer og bælgsæd benytter oftest præcisionsteknologi. Landmænd, som kun har græs til kvæg, bruger sjældent teknologien.

Du kan læse hele historien fra www.indblik.net via linket HER. Og HER kan du læse undersøgelsen fra Danmarks Statistik.

Hjemmeside med fokus på bl.a. landbrug

Indblik.net sætter fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top