”NNF’s formand må tale mod bedre vidende”

Der er ikke kapacitet hos Danish Crown til at slagte yderligere 15 millioner grise om året, lyder det fra Danske Svineproducenter

Formand for Danske Svineproducenter

”Svineeksportører skal overholde reglerne”, siger fødevareforbundet NNF’s formand, Ole Wehlast, i et skriv – som du kan læse HER.

”Ja, selvfølgelig skal transportørerne – ligesom alle andre – overholde gældende regler. Det er der hverken noget nyt eller noget overraskende i. Det er der vist ingen, der er uenige i. Heller ikke transportørerne, og det fremgår i øvrigt også af NNF’s egen pressemeddelelse. Derfor synes vi, det både er en pudsig og unødvendig udmelding, NNF her kommer med”, siger Per Bardrum, der er direktør for Danske Svineproducenter, i en pressemeddelelse.

Han minder om, at årsagen til den nuværende øgede kontrol er et resultat af, at det i sommeren 2018 blev afsløret, at myndighederne i årevis ikke fulgte op på nogle af de overtrædelser, de fandt i transporter af grise

”Det er altså myndighederne, der nu belønnes med øgede ressourcer til at udføre et arbejde, som de i årevis forsømte at udføre, og det synes vi naturligvis er paradoksalt”, siger Per Bardrum.

Han henleder opmærksomheden på den udtalelse, som Danske Svineproducenter kom med i kølvandet på afsløringerne i august sidste år

”Vi er rystede over, at vi går og passer vores dyr efter bedste evne og i god tro sender dem afsted med en transportør, idet vi ved, at staten kontrollerer, at alt er i orden, og så viser det sig, at staten er løbet fra sit ansvar”, sagde foreningens daværende formand.

Skal grisene blot blive i Danmark?

Sammen med Danske Svineproducenters nuværende formand, Kim Heiselberg, falder det dog især direktøren for brystet, når NNF’s formand, Ole Wehlast, siger, at grisene blot skal blive i Danmark.

”Her er det vores vurdering, at Ole Wehlast nødvendigvis må tale mod bedre vidende. Det er jo direkte vrøvl”, påpeger Per Bardrum.

”Ole Wehlast må om nogen vide, at der ikke er kapacitet i Danish Crown til at slagte yderligere 15 millioner grise årligt, idet det næsten vil være en fordobling af de omkring 18 millioner grise, der blev slagtet i Danmark i 2018”, konstaterer Danske Svineproducenters direktør.

”Ole Wehlast er formentlig bedre informeret end os om, hvor stor Danish Crowns uudnyttede kapacitet er, men vi tror ikke på, at slagterierne kører på halv kraft”, supplerer Kim Heiselberg.

Per Bardrum uddyber:

”Hvis vi leger med en antagelse om, at Danish Crown har en uudnyttet kapacitet på 20 procent, så vil slagteriet ikke en gang kunne slagte fire millioner grise mere, idet vi skal huske, at en del af de danske slagtninger foregår på Tican og andre mindre slagterier”.

Dumper på konkurrencen

Kim Heiselberg går også i rette med Ole Wehlasts påstand om, at Danish Crown fyrer medarbejdere, fordi der mangler grise.

”Ja, det er rigtigt, men hvorfor mangler Danish Crown grise? Det er, fordi de ikke matcher den pris, som svineproducenter bliver betalt i andre lande i EU”, siger han.

Ifølge Per Bardrum er en del af forklaringen, at de danske lønninger udgør en større andel af omkostningerne pr. kg produceret kød end i andre lande i EU.

”Vi siger ikke, at de danske lønninger er for høje. Vi siger blot, at det er en del af forklaringen”, påpeger direktøren og fortsætter:

”NNF’s formand hævder også, at Danish Crown sagtens kan afsætte kødet på verdensmarkedet. Det kan de helt sikkert, men i slagteriets markedsberetning forleden indrømmede slagteriet, at de nærmest må dumpe prisen ift. konkurrenterne for i det hele taget at kunne komme af med kødet. Derfor stiller vi spørgsmålstegn ved, om det salg, som Ole Wehlast påstår er muligt, i det hele taget er noget, som ville give slagterimedarbejdere eller os svineproducer brød på bordet.

NNF må på lobbyarbejde i EU

Endelig betegner Per Bardrum og Kim Heiselberg det som underholdende læsning, når NNF’s formand opfordrer svineeksportørerne til at lade danskfødte grise blive til danske arbejdspladser.

”Vi forstår godt betydningen”, siger Per Bardrum, men han påpeger, at verden bare ikke er skuet sådan sammen, som Ole Wehlast giver udtryk for.

”Hvis Ole Wehlast ønsker, at grisene skal blive i Danmark, så må vi tage til Bruxelles og arbejde for, at det er slut med varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed i EU. For så længe EU fungerer under frie markedsvilkår, og så længe de danske slagterier ikke er konkurrencedygtige på prisen, så vil grisen bevæge sig derhen i Europa, hvor prisen er bedst”, forklarer Per Bardrum.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top