Nu bliver landbruget endnu mere klimavenligt

En mere klimavenlig og velsmagende slagtekalv skulle være på vej, lyder det om udviklingsarbejde

Cows on green Grassland, typical Bavarian Church in Background

Dansk landbrug er for længst i gang med den grønne omstilling og har reduceret CO2-udledningen ganske betragteligt siden 1990. Udviklingen med nye miljø- og klimavenlige innovative løsninger i erhvervet når nu nye højder med intet mindre end en klimavenlig slagtekalv – skriver hjemmesiden www.indblik.net.

Forskellige interessenter er således begyndt på et udviklingsarbejde, der skal ende med, at vi om fire år har en slagtekalv, der udleder mindre metangas, udnytter foderet mere effektivt og giver det møreste kød. Kort sagt: En mere klimavenlig og velsmagende slagtekalv.

De fem deltagende slagtekalve-producenter skal i løbet af de fire år opfede 12.000 krydsningskalve til projektet.

Du kan læse mere via linket HER.

Indblik.net sætter fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top