Advarselslamperne blinker på Aarhus Universitet

Uddannelses- og forskningsministeren har ret i, at det er meget alvorligt, hvis vi ikke kan stole på universitetets forskningsresultater

testtubes

Af Poul Vejby-Sørensen, ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Den 10. september kunne Berlingske oplyse, at Aarhus Universitet efter striden om en oksekødrapport – der blev trukket tilbage – vil gennemgå lignende rapporter fra de seneste fem år. Rapporterne skal gennemgås “med henblik på at afklare eventuelle lignende problematiske forhold”, lyder det i en redegørelse fra universitetet.

Da undersøgelsen gælder rapporter fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), som er udarbejdet i samarbejde med private virksomheder og interesseorganisationer inden for de seneste fem år, forventes søgelyset at blive stillet helt skarpt mod den omdiskuterede økologi-forskning og samarbejdet med Økologisk Landsforening.

Det må endvidere anbefales, at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen henstiller til Aarhus Universitet at udvide undersøgelsen til også at omfatte DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, der er så økonomisk afhæng af kontrakten om myndighedsbetjening af Miljøministeriet/Miljøstyrelsen, at der er overhængende risiko for forskningsneutraliteten. Alle advarselslamper blinker.

Ministeren har ret i, at det er meget alvorligt, hvis vi ikke kan stole på universitetets forskningsresultater.

(Indlægget er sendt som læserbrev til Berlingske, der imidlertid har afvist at bringe det).

Scroll to Top