”Men hun har jo ikke noget på…”

Der er vist en hel del, Danmarks Naturfredningsforenings præsident har misforstået – skriver Poul Vejby-Sørensen

nyhedscover_fjorden_m_valmuer_

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

H.C. Andersen skrev ganske præcist om situationen, der hersker omkring præsidenten for den propaganda-baserede organisation Danmarks Naturfredningsforening.

Præsidenten skælder i Altinget ud på de ”20.000 tons kvælstof, det kræver at opnå god økologisk tilstand i kystvandene”.

God økologisk tilstand kræver IKKE noget med 20.000 tons kvælstof. God økologisk tilstand kræver først og fremmest, at der kommer orden på udledning af spildevand fra renseanlæggene. Det er jo netop de kyster og fjorde, der er belastet af spildevand, der har problemer.

Men præsidenten går helt uden om det enorme svineri, en totalt uansvarlig spildevandsbehandling i Danmark gennem årtier har bevirket, og hvoraf eftervirkningerne fortsætter fra slamdepoterne i sedimentet – undertiden på flere meter.

Ingen styr på udledning

Præsidenten forbigår, at danske renseanlæg ikke har styr på, hvad de lukker ud i vandmiljøet. Nogle kommuner ved intet om, hvor mange og hvor store overløb af urenset spildevand, de har haft gennem en årrække, for det har de ikke registreret. Og danske renseanlæg lukker mere fosfor ud end vore nabolande. Lynetten er f.eks. registreret til at hælde ca. 10 gange så høj fosforkoncentration ud i Øresund, som svenske og tyske renseanlæg udleder.

Dertil kommer, at dette høje fosforindhold fremmer vandområdernes ”kvælstofbegrænsning”, og at denne kvælstofbegrænsning via fejlkonstruerede modelberegninger fra Aarhus Universitet fører til yderligere krav om reduktioner i kvælstofudledningen fra dyrkningsfladen.

Svineri fra udledning af kloakvand med for meget fosfor fører til krav mod landbrugets uundgåelige udledning af små mængder kvælstof.

Man skader både vandmiljøet og landbrugserhvervet

Der er ikke den store modsætning mellem landbrugsdrift og miljø. Men ved at bruge de forkerte ”skrivebordsmodeller” kan man skade både vandmiljøet og landbrugserhvervet.

Det er, hvad der foregår på tredje årti.

Er det noget, DN støtter?

(Indlægget har også været bragt som kommentar på www.altinget.dk. Dét indlæg, Poul Vejby-Sørensen kommenterer på, kan du læse HER).

Scroll to Top