Pesticidrest skader ikke arveanlæggene

DTU Fødevareinstituttet har opdateret den sundhedsmæssige vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre

bygmark i august 19 (1)

Miljøstyrelsen har netop besluttet at justere grænseværdien for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre til det normale niveau for pesticider i drikkevand.

Der er således ikke en særlig sundhedsrisiko ved pesticid-nedbrydningsproduktet, viser nye studier af stoffet udført af kontraktlaboratorier for producenten Syngenta. På den baggrund har DTU Fødevareinstituttet opdateret den sundhedsmæssige vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Miljøministeriet ændrer snarest muligt drikkevandsbekendtgørelsen, så kvalitetskravet for stoffet hæves fra 0,01 mikrogram/liter til det generelle krav for pesticider på 0,1 mikrogram/liter.

Dansk Planteværn har bidraget med data

Hos Dansk Planteværn – der er paraplyorganisation for danske pesticid-importører og -producenter – er direktør Tanja Andersen tilfreds med beslutningen om, at chlorothalonil-amidsulfonsyre nu igen skal leve op til det generelle krav for pesticider.

”Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde med industrien fået vished for, at der ikke foreligger en særlig sundhedsrisiko for fund i den størrelsesorden, der er fundet i Ledøje Vandværk. I Dansk Planteværn vil vi gerne kvittere for samarbejdet med myndighederne, og vi er glade for at have kunnet bidrage med stærke videnskabelige data, der har dannet grundlag for beslutningen om at hæve kvalitetskravet”, siger Tanja Andersen.

Ingen grund til særligt kvalitetskrav

Undersøgelserne viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke giver skader på arveanlæggene, og at det derfor ikke er nødvendigt at fastholde det særligt lave kvalitetskrav på 0,01 µg/L.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har meddelt beslutningen til medlemmerne af Folketingets miljø- og fødevareudvalg.

Du kan læse mere HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top