Altinget-skribent er langt uden for pensum

Nej, den helt store synder i forhold til havmiljøet er ikke landbrugets udledninger af næringsstoffer – forklarer Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

vandløb-høj-vandstand

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Cand.theol. Nina Bjarup Vetter er tydeligvis kommet langt uden for sit pensum, når hun i Altinget skriver, at ”alle er i dag klar over, at den helt store synder i forhold til havmiljøet er landbrugets udledninger af næringsstoffer”.

Nej, den opfattelse er stærkt problematisk og bygger på mange års fejltolkning fra Aarhus Universitet.

Forkert diagnose hænger desværre ved

Hovedproblemet i det sydlige Lillebælt, Østersøen med den store menneskeskabte døde zone, Mariager Fjord og Skive Fjord er jo netop, at de er præget af relativt store andele af byspildevand gennem mange år.

Når forfatteren skriver, at der har været råbt SOS fra havmiljøet i mere end 30 år – lige fra 1980’erne, hvor døde fisk og hummere skyllede ind på Djurslands kyster – er det rigtigt. Men diagnosen var dengang forkert og er ikke blevet korrigeret siden.
Iltsvindsproblemerne i Kattegat var hovedsageligt forårsaget af enorme mængder urenset spildevand fra millionbyen København, der førtes med hovedstrømmen op i området. Det bestod af store mængder slam (menneskegylle) med bl.a. fosfor.

Grum fejl af Aarhus Universitet

Siden er der ganske rigtigt ofret mange milliarder på kloakering og rensning. Men alligevel udleder danske renseanlæg mere fosfor end svenske og tyske. Aarhus Universitet har nemlig ret enøjet beskyldt kvælstof for årsagen til problemerne. Endvidere er der tusindvis af overløb hvert år, hvor urenset spildevand ledes ud i naturen. Ofte helt uden at blive registreret.

Nu har det internationale evalueringspanel af topforskere så konkluderet, at fosfor spiller en større rolle – implicit at Aarhus Universitet i sin mangeårige myndighedsbetjening har overset fosforproblemets omfang. Men de 30 års skandaløse udledninger af alt for store mængder fosfor ligger i fjordenes slam og vanskeliggør en forbedring.

Næh, Nina Bjarup Vetter – i de områder, hvor havmiljøet kun er udsat for landbrugets udledninger af næringsstoffer, er der ingen problemer.

(Dét indlæg, som Poul Vejby-Sørensen reagerer på, kan du læse HER).

Scroll to Top