Bonnesen om vandværkspesticider: Grotesk!

De seneste dages afsløringer af at vandværker har brugt pesticider på deres egne boringer er nu også nået til Christiansborg

erling-bonnesen

Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen, er oprevet over, at danske vandværker har brugt pesticider på egne boringer, og at det eksempelvis ikke er fremgået af den offentlige debat om blandt andet boringsnære beskyttelsesområder.

”Det er grotesk og helt surrealistisk at høre, at det nu er kommet frem, at vandværker i og omkring Aarhus iflg. oplysningerne tidligere har brugt store mængder af pesticider og stoffer (dichlobenil/prefix/BAM) nær sine vandboringer. Hvorfor har vandværkerne ikke selv oplyst tydeligere om det?”, siger han til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Han mener, at der bør kigges nærmere på sagen.

”Jeg har derfor nu stillet en række skriftlige spørgsmål til miljøministeren og bedt om, at der bliver undersøgt nærmere på sagen, ligesom jeg har spurgt, om det er ministerens vurdering, at man nu ikke længere kan beskylde landmændene i området for at have forurenet grundvandet og drikkevandet med de pågældende stoffer”, lyder det fra Erling Bonnesen.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top