Danskerne drikker under en dråbe DMS om dagen – tilsammen

Et af de mest fundne pesticider i Danmark – træbeskyttelsespesticidet DMS – findes i en mængde af under en dråbe – 1/20 milliliter - i danskernes samlede daglige drikkevand. Der er ikke nogen sundhedsmæssig risiko ved drikkevandet. Læs her, hvor meget pesticid danskernes drikkevand egentlig indeholder

Vand glas

Det er nok de færreste, der ville frygte for deres helbred, hvis hele Danmarks befolkning skulle dele en morgensnaps. Altså 5,8 mio. sugerør ned i et glas med 20 milliliter – til deling.

Men det synes at være tilfældet med pesticider, selvom myndighederne gang på gang har afvist, at der skulle være sundhedsmæssige risici ved drikkevandet.

I Danmark er den samlede grænseværdi for pesticider i drikkevand 0,5 mikrogram pr. liter – altså milliontedel gram pr. liter. Hvis alt drikkevand i Danmark lå på grænseværdien af pesticider og nedbrydningsprodukter, ville det svare til, at der var 5,8 milliliter i alt det vand, danskerne drikker på en dag. Tallet kommer frem ved, at 5,8 mio. danskere drikker to liter vand i gennemsnit = 11,6 mio. liter. Dette tal ganges med 0,5 mikrogram. Men virkeligheden er, at niveauet ligger langt under dette niveau.

DMS er undersøgt

Professor emeritus Jens Carl Streibig fra Københavns Universitet har i 2019 lavet en gennemgang af det meget fundne stof DMS. Det er et af de tre mest udbredte stoffer i drikkevandet. De to andre er BAM og desphenyl-chloridazon.

DMS er ifølge Miljøstyrelsen især blevet brugt i træbeskyttelsesmidler og udendørsmaling som for eksempel GORI. Jens Carl Streibig kommer frem til, at dette stof, som har den højeste fundprocent i Danmark, kun bidrager med gennemsnitligt 0,003 mikrogram pr. liter – altså mindre end 1/100-del af den samlede grænseværdi. Denne mængde ganget med de 11,6 mio. liter betyder, at hele Danmarks befolkning drikker 0,0348 milliliter af dette stof – eller ca. 2/3 af en enkelt dråbe fra en pipette (0,05 ml). Det er den mængde DMS, som den danske befolkning tilsammen drikker af et af de mest fundne stoffer. En dråbe, der altså skal deles mellem 5,8 mio. danskere.

DMS har en giftighed, der er ca. 50 gange højere end alkohol. Så det svarer til, at alle danskere tilsammen dagligt får 1,74 milliliter alkohol til deling. En snaps, som man køber på et værtshus, har 20 milliliter og en alkoholprocent på 40 og vil derfor have 8 milliliter alkohol – altså mere end fire gange så meget.

BAM og Chloridazon’erne

Det mest fundne pesticid i landbruget er nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon. Det har en giftighed, der er ca. en femtedel af DMS – altså 10 gange alkohol. Det er fundet i nogenlunde tilsvarende niveau som DMS, men i noget højere koncentrationer. Der er ikke konkrete analyser for dette stof, men det er altså klart mindre giftigt end DMS.

BAM har en tilsvarende giftighed som desphenyl-chloridazon, så selvom det er det mest fundne stof i det danske drikkevand, så ligger dets samlede giftighed altså efter al sandsynlighed også under DMS.

I 2017 stod Chloridazon og dets nedbrydningsstoffer; desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon sammen med BAM for 66 % af alle fund, og for 85 % af alle fund over grænseværdien. Så disse stoffer udgør langt størstedelen af pesticider i drikkevandet. Det er vigtigt at pointere, at grænseværdien intet har med sundhed at gøre, hvilket også fremgår af sammenligningerne med alkohol.

Så den samlede giftighed af de pesticider og nedbrydningsstoffer, som er i det vand, danskerne drikker i løbet af en dag, er i størrelsesordenen af en enkelt snaps delt mellem 5,8 mio. mennesker. Sandsynligvis lavere.

Sådan kommer vi frem til tallene:

Drikkevand: 5,8 mio. danskere x 2 liter vand = 11,6 mio. liter.
Pesticidindhold ved grænseværdi i alt drikkevand: 11,6 mio. liter x 0,5 mikrogram = 5,8 milliliter.
DMS-indhold: 11,6 mio. x 0,003 mikrogram = 0,0348 milliliter.
En dråbe regnes som 0,05 milliliter i hospitalsverdenen.
Vi har sat massefylden til det samme som vand, men de fleste pesticider har en massefylde, der ligger mellem 1 og 1,5. Så angivelsen i væske er faktisk overdrevet.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top