Forkerte tal danner grundlag for efterafgrødekrav

Landmænd har således brugt langt mindre gødning, end kvælstof-prognosen forudsagde, fremgår det af aktindsigt foretaget af Bæredygtigt Landbrug

placeholder_165

Danske landmænd har de seneste år brugt væsentligt mindre gødning, end kvælstof-prognosen tilskriver. Det gør grundlaget for beregningen af efterafgrøde-krav skrupforkert – viser en aktindsigt foretaget af Bæredygtigt Landbrug.

”Der er ikke tale om en regnefejl men om, at de forudsætninger, man anvendte tilbage i 2011 i forhold til forventet afgrødevalg og brugen af gødning i økologisk produktion, har vist sig ikke at holde stik”, fortæller Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug, til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Tør sommer sidste år har haft indflydelse

Prognosen fra 2011 omhandlede gødningsforbruget i landbruget frem mod 2021. Den baserede sig bl.a. på forventninger til areal og afgrøde-sammensætning samt udbredelse af økologi. Prognosen forudså, at danske landmænd i gødningsåret 2017/2018 ville have et gødningsforbrug på 441.500 tons, når man indregnede en kvælstof-udnyttelse af husdyrgødningen på 70 procent.

I realiteten er udgangspunktet for beregningerne dog et fiktivt forbrug af gødning, der er mere end 10 % højere end det reelle forbrug, fremgår det.

Det er blandt andet den tørre sommer i 2018, der fik mange landmænd til at spare på den sidste tildeling af gødning.

Politikere nu informeret om fejlen

”Vi påpegede allerede sidste år fejlen, men debatten forsvandt i departementets tågede gange. De ville ikke erkende fejlen men har dog sat et arbejde i gang med at genberegne den såkaldte baseline – hvilket vel er det nærmeste, man kan komme en erkendelse fra den kant”, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs direktør.

”Vi stopper imidlertid ikke med et løfte om dén genberegning. For selv hvis man ser bort fra al snakken om datotyranni og de alment tåbelige og rigide regler, står vi helt generelt med det problem, at grundlaget for beregningen af de målrettede efterafgrøder er så langt ved siden af skiven, at det desværre virker både komisk og virkningsløst”, tilføjer Hans Aarestrup – som nu også har informeret medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg om sagen.

Effektivt Landbrug har ligeledes beskæftiget sig med emnet – dén artikel kan du læse HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top