Lovpligtig miljøkatastrofe

Ingen politiker er interesseret i at vide noget som helst om alle de farlige giftstoffer, der bliver lukket direkte ud i åer, søer og andre vandløb igennem kloakseparering, skriver Esben Tøttrup

nyhedscover_fjorden_m_valmuer_

Af gårdejer Esben Tøttrup, Vindumvej 28, Bjerring, 8850 Bjerringbro

I disse tider snakkes der meget om natur, CO2, klima, opvarmning, regn, tørke, klimaændringer, dyrevelfærd, grundvand og ikke mindst vandmiljø, N, iltsvind og ålegræs.

Alle har en holdning, og mange har en mening.

De lærde (såkaldte professorer) skændes om det, Facebook-brugere skriver løs på godt og ondt, og politikerne kæmper om stemmerne.

I de 40 år, jeg har været en del af landbruget, har vi set siden midt i firserne, at det ikke handler om fakta men holdninger. Og inden for de seneste små tre til fem år er der gået helt gak i det.

Alt regnvand løber sammen

Tag f.eks. adskillelse af regnvand og kloak (kloakseparering).

Rigtig mange steder rundt om i det ganske land graves der på fuldt blus for at adskille regnvand fra husholdningernes kloaknet. Alt regnvand løber sammen – lige fra veje og P-pladser osv. og direkte ud i vores natur, uden at vi ved, hvad der bliver ledt ud.

I gamle dage kom alt kloak og regnvand for det meste igennem et rensningsanlæg. Her tog man prøver konstant. Og derved vidste man (næsten), hvad der blev lukket ud i naturen.

Med stor undren

Derfor er det med den største undren, at man ikke har stillet sig det spørgsmål nu: Hvad bliver der lukket ud fra disse anlæg, der omhandler regnvands-ledningsnettet?

Vi ved, at vejrabatter er sundhedsfarlige og fulde af gift osv. Vi ved, at ukrudtsmidler bliver brugt på fliser m.v. på befæstede arealer.

Vi ved også, at der saltes i stor stil, og derved udledes der salt direkte ud i ferskvand. Vi ved, at der ikke er kontrol med brugen af regnvands-lednings-nettet.

Bundlinjen er, at ingen i dag ved, hvad der lukkes ud af kemiske stoffer osv. fra den omfattende kloakseparering, der forgår i hele landet. Men alle ved, at de danske landmænd er de største syndere på udledning af N til vandmiljøet og grundvand. Det er det, befolkningen har fået at vide, igennem en del år nu.

Vi har skudt os i foden

Men ingen politiker er interesseret i vide noget som helst om alle de farlige giftstoffer, der bliver lukket direkte ud i åer, søer og andre vandløb igennem kloakseparering.

Jeg kan da godt forstå, vi ikke har den biodiversitet f.eks. her i Gudenåen, hvor havørreden ifølge ”Gudenå Nyt april 2018” næsten er væk på rekordtid.

Man har politisk kun satset på en ”hest” – nemlig dansk landbrug som synder!

Men har vi skudt os selv i foden med alle disse investeringer i miljø (kloakseparering) uden at vide noget som helst om, hvad der kommer ud i naturen?

Ja, det har vi, skudt os selv i foden. Og det skal man ikke have en lang uddannelse for at kunne se.

Hus forbi

Heldigvis er der også steder, hvor vandet samles i små damme, inden det ledes videre, med den virkning sådan en dam nu har (bundfældning). Og igen: Har man styr på udledning fra disse damme?

Jeg kalder det for den største naturkatastrofe i Danmarkshistorien, og så endda lovpligtig. Jeg er helt på det rene med, at det vil ske på den måde, vi håndterer spildevand i dag.

Men hold nu op med at give landbruget skylden for, at de danske åer, søer og indre danske farvande er ødelagt. Vi har ikke noget med disse handlinger at gøre. Dansk landbrug ønsker at værne om naturen, vi lever af den, den er ikke længere.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug, avisens onlineversion kan du læse HER. Skribenten har sagt god for, at teksten ligeledes gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top