Mod bedre vidende

Har Stiig Markager ret – jamen, hvad er det så, vi skatteborgere betaler Aarhus Universitets øvrige forskere for at skrive i Novana-rapporterne – spørger Effektivt Landbrugs chefredaktør

Jakob Lund-Larsen

Af Jacob Lund-Larsen, chefredaktør for Effektivt Landbrug

Det er et interessant postyr, Bæredygtigt Landbrug (BL) har sat i gang ved at stævne professor Stiig Markager.

Fra lærde universitetsfolk hører man igen og igen, at man finder det kritisabelt, at nogen ønsker at knægte professorens ytringsfrihed. Som vi tidligere har skrevet på denne plads, er det det stik modsatte, der er tilfældet. BL vil helt enkelt have Markager til at ytre sig og dokumentere sine påstande om øget kvælstofudledning fra landbruget. Dokumentationen er efterspurgt gentagne gange. Men aldrig blevet imødekommet. Derfor må juristerne træde til.

Chef for andre end Stiig Markager

I Effektivt Landbrug kan man læse, at rektor Brian Bech Nielsen fra Aarhus Universitet, der er Stiig Markagers arbejdsplads, bakker professoren op.

Det er ganske sympatisk, at en leder bakker sine ansatte op. Men rektoren er ikke blot chef for Markager. Han er også chef på et universitet, der betjener Folketinget og offentligheden med forskning om det danske vandmiljø – udgivet i de såkaldte Novana-rapporter. Disse rapporter er i strid med Stiig Markagers postulat om øget kvælstofudledning fra landbruget.

Spiller på to heste

Når man som rektor dermed spiller på to heste, taler man i dette tilfælde mod bedre vidende. Brian Bech Nielsen kan således ikke med rimelighed hæve offentlige millioner af kroner for Novana-rapporter og betjene myndighederne, Folketinget og offentligheden med én sandhed, som han så offentligt går ud og underminerer ved at sige, at én anden sandhed kan være ligeså god.

Det er således spin af første karat at dreje debatten hen imod, at denne sag handler om en forskers ytringsfrihed. Markager må for vores skyld være ligeså uenig med sine forskerkolleger på Aarhus Universitet, han vil. Men så må også hans chef da af indlysende grunde bede ham dokumentere sine påstande. Har Stiig Markager ret – jamen, hvad er det så, vi skatteborgere betaler Aarhus Universitets øvrige forskere for at skrive i Novana-rapporterne? Det rene vrøvl – eller hvordan?

De kan ikke begge have ret…

Alt dette har vi som skatteborgere i dette land et klokkeklart krav på at få helt på det rene. Både Novana-folkene og Stiig Markager kan ikke have ret på samme tid. Og når rektor Brian Bech Nielsen offentligt går ud og siger, at Novana-rapporten er den, der er sandheden, så kan han da ikke fagligt også bakke Stiig Markager op og forsvare udokumenteret nonsens.

I så fald er det et af de mest eklatante eksempler på en rektor, der taler mod bedre vidende, vi har set længe. Men rektor Brian Bech Nielsen ved bedre. Han står nemlig bag, og tager sig godt betalt, for den Novana-rapport, der er i direkte modstrid med professor Stiig Markagers postulat.

(Indlægget har også været bragt som leder i avisen Effektivt Landbrug. Skribenten har sagt god for, at teksten ligeledes gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside). 

Scroll to Top