Næsten 200 til demonstration i Lille Vildmose

Fremmødte landmænd oplevede søndag Aalborg Kommunes opgravning af beskyttet højmose på privat ejendom

1. Søndagsdemonstration i Lille Vildmose

Søndag eftermiddag var der kaldt til samling i Lille Vildmose. Næsten 200 efterkom invitationen fra lodsejerne og aktionsgruppen til en fredelig, anmeldt og lovlig demonstration, hvor det primære formål var at komme ud at se, hvad der foregår i mosen – nærmere bestemt i Smidie Fenner.

Det begyndte så godt. De fremmødte, hovedsageligt landmænd, blev budt velkommen af en af lodsejerne, Hanne Jensen, fra Kongstedlund. Hun understregede, at ingen af dem var imod det EU-støttede naturprojekt, som kommunen har gang i. De var bare forundrede over, at kommunen begyndte arbejdet, inden de var blevet enige om prisen på jorden – og kommunen derfor arbejdede på deres jord – og desuden forhindrede dem i at komme ind på deres egen ejendom ved hjælp af politibeskyttelse. Og, tilføjede hun lakonisk: De udgifter, der nu er brugt på politibeskyttelse og på et privat vagtværn, kunne have dækket omkostningerne til jorden, og så havde alle været helt fri for hele denne sag.

Paragraf 3-jord i højmosen

De mange deltagere så et §3-areal i et højt værdisat natura 2000-område. Kommunens idé med projektet, der blev vedtaget i 2014, går ud på at genskabe højmosen, derved går jorden fra at være landbrugsjord, tør eng og fugtig eng til at blive vanddækket, sump og våd eng. Denne ændring betyder meget for landbrugsdriften – selvom Fredningsnævnet mener, at jorden jo allerede blev vandlidende ved fredningen i 2009.

Blandt andet denne uenighed betyder meget for erstatningens udmåling, der derfor er endt i Overtaksationskommissionen, hvor den ligger endnu. Lodsejerne fortalte på turen, at de ikke kan forstå, at kommunen kan påbegynde arbejdet, inden denne afgørelse er truffet.

Der foreligger heller ikke en ret for kommunen til at grave på Kongstedlunds Gods og naboejendommene. En sådan ret til at grave og dermed indskrænkning af lodsejernes ejendomsret skal være anført udtrykkeligt, hvilket ikke er tilfældet i fredningskendelsen, fremfører lodsejernes juridiske rådgivere, Jens Jacob Halling, Sønderby Legal, og Hans Ole Kristensen, AgriNord.

Formålet med vandstandshævningen i Smidie Fenner er at skabe gode vækstmuligheder for sphagnum, dvs. tørvemosen. Derfor er det særdeles svært ved at se meningen i, at kommunen graver 10-15 cm af tørvemosen, som normalt vokser med 1 mm om året.

Protester

Lodsejerne har igennem længere tid forsøgt at stoppe det arbejde, der foregår på deres ejendom. Men Aalborg Kommunes arbejde er blevet beskyttet af politiet og fortsætter derved ufortrødent.

Søndagens demonstration skulle vise flere, hvad der egentlig foregår i et højt beskyttet moseområde. Deltagerne så afgravning af jord, ødelæggelser, fjernelse af hegn og tilegnelse af jord fra lodsejernes ejendomme i forbindelse med opførelsen af dæmningerne.

Jorden er således afgravet i 10-15 cm’s dybde på et 40 meter bredt bælte i 400 meters længde, i alt to hektar. Det gjorde stærkt indtryk på mange, at det kan ske i et højt beskyttet moseområde.

Tænk, hvis en landmand havde ødelagt en højmose, lød det samstemmende fra mange. Og de rystede på hovedet.

Den fredelige demonstrations afslutning

De mange demonstranter gik længe rundt og så på forholdene efter politiets anvisninger. De store jordarbejder i den fredede mose provokerede dog, og fire traktorer kørte ind på området for at forsøge at stoppe det arbejde, som de mange så som ødelæggelse.

Herefter blev politiets tone skærpet, og alle blev bedt om at forlade det afspærrede område, der ligger på private lodsejeres jord. 33 valgte at blive stående – heriblandt flere lodsejere og aktionsgruppen. De blev taget med til politigården. Efter afhøring blev de løsladt igen.

Således endte dagen med, at mange – både ældre, seje landmænd og engagerede unge – for første gang blev kørt væk i politiets vogne og afhørt af politiet.

Alle bedyrede efterfølgende, at de vil blive ved med at kæmpe for den grundlovssikrede ejendomsret.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst og foto)

Scroll to Top