Nogle ord om regeringens lovprogram

Vi vil ikke acceptere mere usaglig regulering, lyder det fra chefjuristen i Bæredygtigt Landbrug – der bl.a. vil fortælle regeringen om vigtigheden af mere gødning, planteværn og GMO

Photo by Markus Winkler

Af Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug

Så blev Folketinget åbnet. Det samme gør lovgivningssæsonen. Jeg vil i dette indlæg redegøre lidt for, hvad der er i vente for danske landmænd. Dette er nærmere beskrevet i regeringens lovprogram for Folketingsåret 2019-2020.

Allerede nu i efteråret skal der ændres i planloven og naturbeskyttelsesloven. Loven skal som noget nyt stille krav om, at kommunerne skal redegøre for, hvordan de vil realisere ”Grønt Danmarkskort”. Det grønne Danmarkskort er langt fra ligegyldigt, fordi det angår Natura 2000-områder og også områder udenfor, der er korridorer. Lovforslaget kan igen betyde, at der lægges zoner ned over landmandens arealer, der koster på jordværdien.

Skal klimakrisen løses af regnedrengene eller ude på markerne?

Så er klimaloven på programmet i februar. Lovforslaget har til formål at indføre bindende delmål og bindende langsigtede klimamål. Der skal reduceres 70 % (i forhold til niveauet i 1990). Det er mærkeligt, at man vælger et år langt tilbage i tiden. Måske er vi allerede godt på vej i mål – det kommer selvfølgelig an på, hvordan man regner? Det er måske essensen? Klimakrisen skal måske løses af regnedrenge? Hvis der skal reduceres – og ikke bare på papiret – så skal der bindes kulstof, og det gøres bedst og mest effektivt ude på markerne. Vi vil lægge op til, at regeringen forstår vigtigheden af mere gødning, planteværn og GMO.

Så kommer der mere BNBO, der går på obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning. Dette må være en genfremsættelse, for der kan da snart ikke være brug for flere mærkværdige og selvmodsigende regler på det område. Det fremgår dog ikke af lovprogrammet, men mon ikke, at det er tilfældet.

Klar til at gå rettens vej om sprøjte- og gødskningsforbud

Så har regeringen trukket en rigtig grim sag på programmet. Regeringen vil igen prøve at indføre et forbud mod sprøjtning og gødskning af arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, usagligt og er klokkeklar ekspropriation. Lad os se den endelige udformning, men vi vil ikke acceptere mere usaglig regulering. Hvis ikke der er noget problem, så skal der ikke gribes ind – den er ikke længere. Hvis der endelig skal ske indgreb, så skal det ske mod fuldstændig erstatning. Dette lovforslag vil i særdeleshed få vores udelte opmærksomhed – og vi må om nødvendigt gå rettens vej!

Så kommer der mere digitalisering om udbetaling af visse former for landbrugsstøtte, hvor der bl.a. skal afgives svar via en app. Når man ved, hvor ringe de nuværende IT-ansøgningssystemer er, så frygter man jo, at Landbrugsstyrelsen nu får lejlighed til at gentage deres fejltagelser – bare med større finesse.

Bæredygtigt Landbrug følger op

Ovenstående uddrag af kommende lovforslag er ikke en udtømmende liste, men dog de væsentligste lovforslag, der netop er fremlagt af regeringen. Vi følger løbende op og afleverer som altid høringssvar og vil på alle niveauer påvirke den politiske proces i en landbrugsvenlig retning.

Se hele lovprogrammet HER. Læs mere om det grønne danmarkskort HER. Og HER kan du blive klogere på Danmarks udledning af drivhusgasser og energiforbrug.

Scroll to Top