Regner man helt galt, når det gælder landbrugets klimabelastning?

Allan Holm Nielsen fra Tænketanken Growz mener, at 40 % af tallet kan være en decideret regnefejl

Vårbyg 2019 juni

Tænketanken for de grønne erhverv, Growz, har set på de modeller, som forskerne bruger for at beregne CO2-udslippet. Her kan man ifølge hjemmesiden www.indblik.net konstatere, at man anvender forskellige beregninger, når man skal vurdere, hvor meget lattergas (en af de mest belastende klimagasser), der udledes fra kvælstoffet i landbrug og fra kvælstoffet i rensningsanlæg.

Hvorfor den forskel?

I modellerne har man lagt ind, at 1 % af den mængde kvælstof, der spredes ud på markerne, omdannes til lattergas.

Ser man på de tilsvarende beregninger for rensningsanlæg, er det blot 0,14 % af kvælstoffet, modellerne lader omdanne til lattergas.

Klar overestimering

”Det er svært at se logikken i denne forskelsbehandling,” siger direktør i tænketanken Growz, Allan Holm Nielsen.

”Ikke mindst, fordi man i rensningsanlæggene tvinger alt kvælstoffet igennem den lattergas-dannende nitrifikation og denitrifikation”.

Han mener, at der er tale om en overestimering af den samlede klimabelastning på over 40 %.

Du kan se hele artiklen fra Indblik HER.

Hjemmesiden Indblik.net sætter dagligt fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top