Stadig tvivl om forurening i nordjysk badevand

Frederikshavn Kommune har peget på kvæg og heste som årsag til tarmbakterier – men dén forklaring tror de lokale borgere ikke meget på…

jens-jørgensens-kreaturer-på-mark-der-ofte-oversvømmes

I både 2018 og 2019 har Frederikshavn Kommune frarådet, at man bader ved Jerup Strand – hvilket skyldes dårlig badevandskvalitet som følge af bl.a. tarmbakterier.

Kommunen forsøgte sig forleden med en slags officiel forklaring om den indtil da ukendte årsag til forureningen:

”Det er konstateret, at forureningen ikke skyldes mennesker, så vi kan udelukke kloakker, hvilket er godt. Fugle, som tidligere var mistænkt, er også udelukket. DNA’et viser nemlig, at bakterierne stammer fra kvæg og heste, der græsser i de lavtliggende strandenge i området. Badevandskvaliteten påvirkes efter regnskyl, hvor bakterierne løber med regnvandet ud i havvandet. Med det resultat i hånden kan vi skrive til Miljøstyrelsen, at vi ved, hvor forureningen stammer fra”, lød det fra den ansvarlige udvalgsformand – som nu vil have kortlagt, hvordan dyrenes bakterier ender ude i havet.

Der er næsten ingen dyr i området

Dén udlægning – at forureningen skyldes kvæg og heste – trak man noget på smilebåndene af, da 175 Jerup-borgere forleden mødtes om sagen i det lokale forsamlingshus. Ikke mindst, fordi der næsten ingen dyr er i området…

”Der er næsten intet kvæg på strand-engene, og den største forurening forekom langt derfra efter juli måneds regn”, påpeger Erik Høgh-Sørensen, regionsrådsmedlem og folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Store forbehold i prøverne

Han gør ligeledes opmærksom på, at der hos såvel Frederikshavn Kommune som i det konsulentfirma, kommunen har hyret til opgaven, tages store forbehold for kvaliteten af de omtalte DNA-prøver:

”Det er dog ikke sikkert, at alle fækale bakterier i prøven stammer fra den art, der giver et positivt resultat med DNA-analysen. Tilsvarende kan et negativt resultat ikke anvendes til at udelukke en art som mulig kilde”, fremgår det af analysen.

Intet kan således udelukkes – og så skulle der i øvrigt heller ikke være testet for DNA fra hverken svin eller mink.

Du kan læse nyheden om den mulige årsag til forureningen HER. Erik Høgh-Sørensens indlæg kan du læse HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top