”Tyskerne siger fra, inden de kommer lige så langt ud som os i Danmark!”

Flere af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlemmer var med til tirsdagens demonstrationer i Tyskland – og de er imponerede over de udenlandske kollegers indsats

Peter Rosendal ved mejetærsker 2

Først var det danske landmænd, som blev ramt af både urimelig og nyttesløs miljølovgivning.

Nu er turen kommet til blandt andre tyskerne – og syd for grænsen protesterer landmændene derfor offentligt mod uretfærdighederne.

”Tyskerne siger fra, inden de kommer lige så langt ud som os i Danmark. Og de gør det vel at mærke på en både fredelig og sympatisk måde. Derudover var det glædeligt at konstatere, at vi danske landmænd blev nævnt hele tre gange fra talerstolen”, fortæller Peter Rosendal.

”Det, vi glemte for 25 år siden – da vi bare lod det hele rulle – forsøger tyskerne at tage i opløbet. Og folk tog det i stiv arm dernede, selv om flere tusind traktorer havde indtaget byen. De var virkelig positive overfor bønderne med løftede tommelfingre, smil og så videre. Jeg vil kalde det en festdag, ikke en protestdag”, supplerer Peter Bohsen Jensen.

Utilfredse med landbrugspakke og gødningsregler

Tre bestyrelsesmedlemmer i Bæredygtigt Landbrug – Peter Rosendal, Peter Bohsen Jensen og Hans Henrik Pørksen – var således blandt deltagerne, da Agerskovgruppen tirsdag arrangerede bustur til tyske Rendsburg. Her var der – ligesom i flere andre tyske byer – arrangeret landmands-demonstration rettet imod den nye landbrugspakke ”Das Agrarpaket” samt nye gødningsregler kaldet ”Düngerverordnung”.

Gødningsreglerne betyder bl.a., at man i de fleste husdyrtætte områder skal gøde 20 % under de hidtil gældende normer. Landbrugspakken indeholder heftige begrænsninger på pesticidanvendelse under overskriften ”insektbeskyttelse”, eksempelvis med afstandskrav på 10 meter til søer og vandløb samt en kraftig reduktion i brugen af glyphosat – og ligefrem et forbud mod aktivstoffet i Roundup fra 2024. Tyskerne er også kede af nye skrappere regler vedrørende dyrevelfærd – men det er først og fremmest den manglende dialog med ministrene, der protesteres imod.

Også demonstrationer i Holland

Samtidig opponerer hollænderne mod bl.a. hårde CO2-restriktioner og for brugen af videnskab inden regulering af plantebeskyttelsesmidler. Også her har der været masser af traktor-demonstrationer den seneste tid.

Tirsdagens opstand i Tyskland er ifølge Peter Rosendal, Peter Bohsen Jensen og Hans Henrik Pørksen et lysende eksempel på, at de tyske landmænd – akkurat som de danske – forlanger et konkurrencedygtigt landbrugserhverv, der bliver reguleret ud fra fakta fremfor følelser. Tyskerne nægter således – som der lægges op til – at ty til beregninger fremfor reelle målinger.

”Det kan vi jo sagtens forstå. For ellers risikerer de at havne i den samme grøft som vi andre”, som Peter Rosendal formulerer det.

”Herhjemme glemte vi vigtigheden af et stærkt landbrug. I hvert fald indtil 2010, hvor Bæredygtigt Landbrug blev stiftet”, siger Peter Bohsen Jensen.

Ros fra det grønne parti – men ikke fra L&F…

Samtlige politikere, som var på talerstolen i Rendsburg, beundrede de tyske landmænds traktor-demonstration og roste dem for at gøre sig synlige og for at indbyde til dialog med det omgivende samfund. Selv den slesvig-holstenske landbrugsminister fra partiet De Grønne var meget positiv overfor de tyske landmænds traktor-demonstration.

”Derfor kan det godt undre mig, at Martin Merrild – formanden for Landbrug & Fødevarer – tilsyneladende har taget afstand fra traktor-demonstrationen i Tyskland. I stedet vil han åbenbart hellere lefle for Danmarks Naturfredningsforening”, siger Hans Henrik Pørksen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top